Оголошення щодо організації в системі Moodle!

  • Дата публікації: 16.09.2013

Журнал обліку успішності студента в системі MOODLE заповнюється автоматично, після того, як за виконане завдання студенту виставляється оцінка. Для цього необхідно додати: ВИД ДІЯЛЬНОСТІ.

Оцінки в журналі доступні для перегляду студенту, викладачеві курсу та адміністрації.

 Зобов’язати всіх студентів зайти в систему MOODLE  для ідентифікації персональних даних, оскільки всі повторні реєстрації, які були здійснені студентом, будуть знищені (куратори груп).

Зареєструвати всіх студентів 1 курсу в системі MOODLE  та видати візитки з логіном і паролем кожному студенту (куратори академгруп).

 Реєстраційні дані (логін і пароль) студента повинні зберігатися в деканатах (заст. з навчальної роботи, куратори).

Червень
Серпень