Вітаємо вступників магістратури

  • Дата публікації: 02.08.2013

Як на міжнародному рівні, так і в Україні відбуваються значні зміни, що посилюють ринкове значення професійного підходу до управління бізнесом. Компетентна, об’єктивна, виконана на високому професійному рівні управлінська діяльність зараз потрібна в самих різних галузях ділової активності. Тому набуває актуальності задача підготовки та перепідготовки українських фахівців.

Вперше у 2013 році Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини здійснив набір студентів за спеціальностями 8.18010016 МВА «Бізнес-адміністрування» та 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» галузі знань 1801 «Специфічні категорії».

Метою програми підготовки магістрів з бізнес-адміністрування є: отримання спеціальної бізнес-освіти з менеджменту та управління; формування у менеджерів вищої ланки сучасних управлінських навиків, особистісний розвиток і кар’єрне зростання випускників та відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам.

В умовах активізації негативних проявів ринкової економіки у вигляді фінансово-економічної кризи для українських підприємств нагальною стала потреба формування потенціалу безпечного розвитку. Саме тому назріла необхідність підготовки фахівців у сфері економічної безпеки та сек’юріті-менеджменту за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою».

Про перспективність та потребу даних спеціалістів свідчить й конкурсна ситуація при вступі. Так, на спеціальність “Бізнес-адміністрування” (ліцензований обсяг 25 осіб) подано 31 заяву, а на “Управління фінансово-економічною безпекою” (ліцензований обсяг 15 осіб) — 21 заяву. Ті, хто показали високий рівень теоретичних знань та практичних навиків під час вступних випробувань були рекомендовані до зарахування.

Вітаємо усіх зарахованих до числа магістрів УДПУ й бажаємо подальших успіхів та нових перемог і досягнень!

Міні галерея


Травень
Липень