Захист випускних кваліфікаційних робіт

  • Дата публікації: 18.06.2013

18 червня на економічному факультеті відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів за напрямом підготовки 6.020107 Туризм.

Студенти захищали перед Державною екзаменаційною комісією результати своїх наукових пошуків з проблем розвитку туризму, механізмів управління туристичними підприємствами та способів підвищення їх конкурентоспроможності, а також обґрунтовували шляхи підвищення рівня і якості надання туристичних послуг та ефективності функціонування туристичної сфери України.

Випускники продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, розуміння сутності проблем, які існують в туристичній індустрії. Вони мають сформовані навички проведення ґрунтовного аналізу об’єктів дослідження та розробки практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку туристичних підприємств.

Міні галерея


Травень
Липень