Захист магістерських робіт

  • Дата публікації: 21.06.2013

Навчальний процес підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»  завершився успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт.

20 та 21 червня 2013 року відбувся захист магістерських робіт студентів економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства».

До уваги членів державної екзаменаційної комісії були представлені дослідження, які відображають реальний стан економічних процесів на макро- та мікрорівнях, висвітлюють перспективи розвитку національної економіки.

Підтвердженням вагомості досліджень стало написання магістерських робіт на замовлення та впровадження результатів наукового пошуку в діяльність підприємств, установ, організацій на базі яких вони проводилися. Однією з таких установ є Уманський регіональний центр АТ «Страхова група «ТАС» (приватне), де відбулося  виїзне засідання державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських робіт Замулянець Катерини Василівни на тему «Страхові послуги та особливості їх надання в умовах ринкової трансформації економіки України» та Літовкіної Тетяни Валеріївни на тему «Становлення та розвиток страхового ринку в Україні».

Подібні захисти є свідченням тісної співпраці економічного факультету та суб’єктів господарювання міста й регіону в рамках навчальної, наукової та практичної підготовки фахівців  економічних спеціальностей в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини!

Міні галерея


Травень
Липень