Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна складова сучасного економічного розвитку»

  • Дата публікації: 11.06.2013

7-8 червня 2013 року на економічному факультеті на базі кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна складова сучасного економічного розвитку». За ініціативи завідувача кафедри, д.е.н., професора Анатолія Музиченка організаторами конференції стали працівники кафедри, Вища менеджерська школа, м. Лєгніца (Республіка Польща), Тольяттінський державний університет, м. Тольятті (Російська Федерація) та Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, м. Батумі (Грузія).

У роботі науково-практичної конференції взяли участь науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ України, зокрема з Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Національного університету біоресурсів і природокористування, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» та інших. Загалом 113 учасників, що представляли 17 вітчизняних та іноземних установ, надали 86 доповідей, в яких аналізуються  складні проблеми соціально-економічного сьогодення нашої країни.

Робота науково-практичної конференції відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій.

Пленарне засідання конференції було відкрите вітальним словом к.е.н, доцента, проектора з наукової роботи Лариси Ткачук. Вона побажала учасникам конференції плідної роботи і відзначила, що Уманський державний педагогічний університет є потужним навчально-науковим центром, викладачі і студенти якого завжди в авангарді передової наукової думки. Цікавими були доповіді професора Дмитра Стеченка «Актуальність створення і функціонування інноваційних техноструктур», професора Василя Збарського «Інноваційне забезпечення формування продовольчих ресурсів в Україні», віце-президента SIC Academy (Великобританія, Народна республіка Бангладеш) Моминула Мд Хока «Економічний зріст та економічний розвиток: інноваційний підхід світового досвіду», слухачів підготовчого відділення для іноземних студентів Кроут Валіда Університет Монтурі (Алжир) «Економіка Алжиру: сучасний стан та перспективи розвитку» та Мачека Прешес «Історичні аспекти соціально-економічного розвитку Зімбабве» та інших виступаючих. Кожна з доповідей була актуальною і викликала гостру дискусію серед присутніх.

Учасники конференції продовжили свою роботу в секційних засіданнях: «Макроекономічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку», «Перспективи інноваційної діяльності в Україні», «Організаційно-правові засади підтримки інновацій», «Фінансовий механізм інноваційної діяльності та світовий досвід формування інноваційної економіки», «Стратегія модернізації економіки на засадах інноваційного розвитку». До обговорення були винесені питання щодо сучасних проблем розвитку економіки України; особливостей впровадження інноваційних моделей співпраці бізнесу та суспільства; оцінки життєздатності інноваційних проектів та багато інших. Кожен учасник конференції отримав сертифікат учасника та програму.

Отож, участь у конференції дала змогу науковцям обмінятись думками щодо результатів досліджень, налагодити ділові контакти з метою майбутньої співпраці, з’ясувати подальші напрями актуальних наукових досліджень. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна складова сучасного економічного розвитку» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Всі гості відмітили високу якість доповідей, наукову новизну запропонованих напрацювань і висловили щиру подяку організаторам конференції.

У зв’язку з актуальністю обговорюваних питань за результатами конференції планується публікація наукової монографії з доповідями учасників конференції.

Міні галерея


Травень
Липень