076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  • Дата оновлення: 14.12.2018

Завантажити (PDF, 1.01MB)

 

Код н/д Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

1 2
Обов’язкові компоненти ОП
І.  Цикл загальної підготовки
1.1.  Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Методологія та організація наукових досліджень
1.2.   Фундаментальна підготовка
ФП.01 Теорія організації
ФП.02 Менеджмент організації
ФП.03 Фінансовий менеджмент
ФП.04 Стратегічний менеджмент
ФП.05 Біржовий ринок
ФП.06 Менеджмент персоналу
Всього
ІІ.  Цикл професійної підготовки
ПП.01 Управління трудовими ресурсами
ПП.02 Техніка адміністративної діяльності
ПП.03 Керівник адміністративної служби
ПП.04 Управління інформаційними зв’язками
ПП.05 Аудит і оцінювання управлінської діяльності
ПП.06 Управління змістом робіт
ПП.07 Управління соціальною та екологічною безпекою
Всього
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
І.  Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1.1 1.1. Блок (Адміністративний менеджмент)
ВВ1.1.01 Інформаційні системи в менеджменті
ВВ1.1.02 Правові засади адміністративної діяльності
ВВ1.1.03 Адміністративний менеджмент
ВВ1.1.04 Комунікативний менеджмент
ВВ1.1.05 Психологія управління
ВВ1.1.06 Організаційна поведінка
ВВ1.1.07 Бізнес-планування
Всього
ВВ1.2 1.2. Блок (Кадровий менеджмент та HRтехнології)
ВВ1.2.01 Інформаційні системи в менеджменті
ВВ1.2.02 Правові засади адміністративної діяльності
ВВ1.2.03 Адміністративний менеджмент
ВВ1.2.04 Комунікативний менеджмент
ВВ1.2.05 Мотивування персоналу
ВВ1.2.06 Управління конфліктами
ВВ1.2.07 Бізнес-планування
Липень
Вересень