071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАГІСТР

  • Дата оновлення: 13.12.2018

Завантажити (PDF, 2.04MB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
071 Облік і оподаткування

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Соціальна відповідальність
ГП.03 Бізнес етика в галузі
ГП.04 Методологія та організація наукових досліджень
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фінансовий менеджмент
ФП.02 Біржовий ринок
ФП.03 Менеджмент персоналу
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Податковий менеджмент (адміністрування податків; податковий контроль)
ПП.02 Фінансовий аналіз
ПП.03 Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
ПП.04 Організація бухгалтерського обліку
ПП.05 Організація і методика аудиту
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: Облік і оподаткування у сфері торгівельного бізнесу
ВВ1.1.01 Державний фінансовий контроль
ВВ1.1.02 Страховий менеджмент
ВВ1.1.03 Стратегічний управлінський облік
ВВ1.1.04 Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
ВВ1.1.05 Оподаткування суб’єктів господарювання
ВВ1.1.06 Аудит оподаткування підприємств у сфері торгівельного бізнесу
ВВ1.1.07 Автоматизація обліку та управління у сфері торгівельного бізнесу
ВВ1.2 Спеціалізація: Облік і аудит у сфері готельно-ресторанного бізнесу
ВВ1.2.01 Управлінський контроль
ВВ1.2.02 Страховий менеджмент
ВВ1.2.03 Стратегічний управлінський облік
ВВ1.2.04 Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
ВВ1.2.05 Оподаткування суб’єктів господарювання
ВВ1.2.06 Аудит оподаткування підприємств у сфері готельно-ресторанного бізнесу
ВВ1.2.07 Автоматизація обліку та управління на підприємствах
Липень
Вересень