Проблеми розвитку фінансової системи України

 • Дата оновлення: 04.11.2022

 

Керівник проблемної групи:

Вінницька О.А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

 

Староста групи: Голенко Вікторія

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, о 14 год. 20 хв., аудиторія 317.

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку фінансової системи України

Завдання групи:

 – набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

 – об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси,що відбуваються у суспільстві при розподілі і перерозподілі вартостівалового внутрішнього продукту;

 – уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави;

 – набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;

 – показати можливі напрямки впливу фінансів на соціально-економічний розвиток суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;

 – визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного із дійових інструментів економічної та соціальноїполітики держави;

 – сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Голенко Вікторія III курс, 35 група
2. Мельник Катерина II курс,  21 група
3. Домбровська Анна III курс, 31 група
4. Чолинець Яна V курс, 51 група
5. Олійник Вадим V курс, 55 група
6. Херсонець Вікторія III курс, 31 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки».

21.09.2022 р. Вінницька О.А.

члени групи

2. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Медичне страхування в Україні».

19.10.2022 р.  

Вінницька О.А.

 

 

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Удосконалення фінансового механізму в Україні у період формування ринкової економіки».

16.11.2022 р. Вінницька О.А.

члени групи

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Податкова система на сучасному етапі».

21.12.2022 р. Вінницька О.А.

Чолинець Я.

5. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

 «Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової стабілізації».

15.02.2023 р. члени групи
6.  Проведення семінару-практикуму: «Реформування міжбюджетних відносин». 15.03.2023 р. Вінницька О.А.

 

7. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Державний фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни».

19.04.2023 р. Вінницька О.А.

Олійник В.

8. Проведення круглого столу: «Фінансове забезпечення економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць». 17.05.2023 р. Вінницька О.А.

члени групи

 • Участь гуртківців у наукових заходах:

2018 рік

Долобан В. В. – у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

Шмалюх А. І. – у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (м. Львів, 22 грудня 2018 р.);

Починок А. С. – у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.).

 

2019 рік

Шмалюх А. І. – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2019 р.). Тема наукової роботи: «Сучасний стан та перспективи розвитку агрострахування в Україні»;

Долобан В. В. – у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці» (м. Київ, КНЕУ 23-24 травня 2019 р.);

Шмалюх А. І. – у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку» ( м. Рівне, 17 квітня 2019 р.); у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (м. Київ, 23-24 травня 2019 р. (КНУБА));

 

2020 рік

Шмалюх А. І. – у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» (Полтава, 23 січня 2020 р.);

Долобан В. В. – у роботі ІІІ Міжнародної студентської науково – технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.),;

Починок А. С. – у роботі The international scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in todey” (м. Київ, 16 квітня 2020р.).

Долобан В. В. – у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (19 – 20 листопада      2020 р, м. Умань);

 

2021 рік

Долобан В. В. – у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, травень 2021 р.). Тема наукової роботи: «Formation of the revenue side of local budgets in the context of budgetary decentralization»;

Долобан В. В. – у роботі XXІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» (22-23 квітня 2021 р., м. Черкаси).

Голенко В. М. – у роботі VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (18  листопада  2021 р, м. Умань);

 

2022 рік

Голенко В. М. – у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, червень 2022 р.). Тема наукової роботи: «Management of financial resources of local governments». Відзначена дипломом III ступеня.

Голенко В. М. – у роботі II Міжнародної студентської наукової конференції «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації» (м. Чернівці, 20 травня, 2022 рік);

Голенко В. М. – у роботі The 2nd International scientific and practical conference. Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022).

 

 • Публікації студентів-гуртківців

 

       2018 рік

 1. Долобан В. В. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 98-101.
 2. Починок А. С. Поняття «Основні засоби» у сучасних наукових дослідженнях. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада2018 р. : [зб. наук. тез] Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 156-158.
 3. Шмалюх А. І. Розвиток агрострахування в Україні. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22 грудня 2018 р. / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2018. Ч. 2. С. 58-60.

 

       2019 рік

 1. Розумей К. В. Financial and economic safety of the population as a basis for strengthening the national economy. Cтратегії професійного розвитку молоді : теоретичні та практичні аспекти. Збірник матеріалів інтернет-конференції. 20-24 березня 2019. Житомир. С. 257-259.
 2. Долобан В. В. Інновації у сфері банківських та фінансових послуг. Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: матер. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, КНЕУ), 2019. С. 90-92.
 3. Шмалюх А. І. Теоретичні аспекти коефіцієнтного аналізу при оцінці фінансового стану підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 травня 2019 р. (КНУБА)). С.187-189.
 4. Shmaliukh Anna, Local taxes and fees. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Рівне, 17 квітня 2019 року [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 317-319.

 

      2020 рік

 1. Pochynok A.S. THEORETICAL BASIS FOR FUTURE COSTS AND PAYMENTS. Materials of the international scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in todey”.К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. Р. 237-239.
 2. Долобан В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: матеріали ІІІ Міжнародної студентської науково – технічної конференції / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пуля (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.), С. 223-224.
 3. Вінницька О.А., Долобан В.В. Роль та значення комунального кредиту в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, (19 – 20 листопада 2020 р, м. Умань).

 

      2021 рік

 1. Долобан В. В., Вінницька О. А. МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021». XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С.282-284.
 2. Вінницька О. А., Голенко В. М. Доходи місцевих бюджетів: теоретичні аспекти. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 8 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.): [зб. наук. тез]. Умань, С. 105-108.

 

      2022 рік

 1. Голенко В. М. Вплив пандемії COVID-19 на місцеві бюджети. Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, м. Чернівці, 20 травня, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. С. 44-46.
 2. Вінницька О. А., Лисий Ю. Є., Голенко В. М. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління. The 2nd International scientific and practical conference. Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. С. 1337-1342.

Січень
Березень