Новітній маркетинг

  • Дата оновлення: 09.10.2023

Керівник наукового гуртка: Пачева Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Староста наукового гуртка: Корнєєва Ольга, студентка 651 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, 14 год. 20 хв. (ауд. 309).

Мета функціонування наукового гуртка: Формування у сучасного маркетолога новітніх ідей з маркетингу, новітнього способу економічного мислення із застосування навичок soft skills. Здобувачі вищої освіти оволодіють методикою науково-дослідної роботи, знанням новітніх інструментів і методів маркетингу враховуючи сучасні ринкові можливості для підвищення конкурентоспроможності організації і підсилення свої ринкові позиції.

Класичний маркетинг є базою для підготовки студентів ОПП «Маркетинг» і є вирішальним для набуття загальних та спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання маркетолога, а новітній маркетинг – формує у сучасного фахівця з маркетингу володіння найновішими досягненнями цієї науки.

 


п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові Група
1. Андрійчук Андрій Валентинович 551
2. Ващишин Олексій Олександрович 551
3. Гончаренко Денис Олегович 551
4. Машківський Юрій Олександрович 551
5. Черній Анастасія Леонідівна 551
6. Бугайчук Аліна Аркадіївна 651
7. Корнєєва Ірина Олегівна 651
8. Корнєєва Ольга Олегівна 651
9. Кубарська Дарина Вячеславівна 651

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Обговорення плану роботи наукового гуртка. Визначення та обрання тем самостійної дослідницької роботи студентів 28.09.2023 Пачева Н.О.
2. Участь у заходах приурочених до «Тижня маркетолога». Підготовка до участі у Х Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 16.11.2023 р.). 26.10.2023 Пачева Н.О.

Члени гуртка

3. Обговорення участі у 

Х Всеукраїнській науково-практичній

інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 16.11.2023 р.).

30.11.2023 Пачева Н.О.

Члени гуртка

4. Онлайн-воркшоп з А. Андерсон директором по маркетингу в Елемент (Швеція) – глобальний лідер в сфері тестування, інспекції та сертифікації матеріалів, відповідальна за ринок Швеції, Фінляндії, Данії, Німеччини і Чехії. 28.12.2023 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

5. Проведення вебінару «Розвиток навичок soft skills» 29.02.2024 Пачева Н.О.
6. Розгляд та обговорення дослідження на тему «Інноваційні аспекти маркетингу на сучасному етапі» 28.03.2024 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

7. Обговорення участі у вебінарі та розгляд дослідження на тему «SMM маркетинг і просування у соціальних мережах» 25.04.2024 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

8. Підготовка до участі у XVІІ Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців Наука. Освіта. Молодь (м. Умань) 30.05.2024 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 27.06.2024 Пачева Н.О.

  1. Брагінець Т. О. Особливості створення інформаційних продуктів для маркетингового менеджменту. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет. конф., 29 жовтня 2021 р. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 20–22.
  2. Краснова Х. Д. Мотивація як ефективний чинник підвищення продуктивності персоналу на підприємстві. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 485–488.
  3. Маричик А. В., Соловйов В. І. Маркетинг взаємодії у розвитку підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 446–448.
  4. Краснова Х. Д. Роль логістики в системі управління підприємством. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м. Умань, 25 травня 2022 р.)
  5. Чумак А. Місце маркетингових комунікацій в системі управління підприємством. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м. Умань, 25 травня 2022 р.) Краснова Х. Д. Підприємницька діяльності в межах територіальних громад. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 9 червня 2022 р.)
  6. Корнєєва О. Стратегічний маркетинг на підприємствах сфери послуг. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XVІ Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 11 травня 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; за ред. О. І. Безлюдного ; [редкол.: О. Д. Балдинюк, О. В. Браславська, Т. В. Григоренко та ін.]. Умань : Візаві, 2023. С. 159-161.

 

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Пачевої Н.О. проводяться регулярні заняття, учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукових конференціях, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Новітній маркетинг» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає розуміння здобувачами можливостей сучасного маркетингу, стабільного творчого пошуку, самонавчання відповідно до змін в науці, економіці та суспільстві у контексті глобальних тенденцій розвитку і світових цінностей та формування інтересу до маркетингу загалом.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем новітнього маркетингу, а також представити результати своїх наукових досліджень.

 

Маркетинг – основа сучасного бізнесу!

 

Лютий
Квітень