Новітній маркетинг

  • Дата оновлення: 09.06.2022

Керівник наукового гуртка: Пачева Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Староста наукового гуртка: Чумак Анастасія, студентка 53м групи

День, аудиторія, час проведення засідань:  останній вівторок місяця, 14 год. 20 хв. (ауд. 316).

Мета функціонування наукового гуртка: Формування у сучасного маркетолога новітніх ідей з маркетингу, новітнього способу економічного мислення із застосування навичок soft skills. Здобувачі вищої освіти оволодіють методикою науково-дослідної роботи, знанням новітніх інструментів і методів маркетингу враховуючи сучасні ринкові можливості для підвищення конкурентоспроможності організації і підсилення свої ринкові позиції.

Класичний маркетинг є базою для підготовки студентів ОПП «Маркетинг» і є вирішальним для набуття загальних та спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання маркетолога, а новітній маркетинг – формує у сучасного фахівця з маркетингу володіння найновішими досягненнями цієї науки.

 


п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові Група
1. Богуш Анастасія Вікторівна 53м
2. Кириченко Костянтин Олександрович 53м
3. Чумак Анастасія Сергіївна 53м
4. Манелюк Анна Петрівна 33
5. Краснова Христина Дмитрівна 39
6. Брагінець Тетяна Олександрівна 64м(1)
7. Маричик Артем Вікторович 63м

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 28.09.2021 Пачева Н.О.
2. Участь у заходах приурочених до «Тижня маркетолога» та підготовка до участі у ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет. конф. «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій», (м. Луцьк, 29 жовтня 2021 р.) 26.10.2021 Пачева Н.О.;

Брагінець Т.О.;

Члени гуртка

3. Підготовка до участі у

VІІІ Всеукраїнській науково-практичній

інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 18.11.2021 р.)

16.11.2021 Пачева Н.О.;

Краснова Х.Д.;

Маричик А.В.

4. Проведення вебінару «Розвиток навичок soft skills» 28.12.2021 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

5. Обговорення участі у вебінарі «Email маркетинг у 2022: потрібно чи забути з Ю. Бураковою 16.02.2022 22.02.2022 Пачева Н.О.
6. Розгляд та обговорення дослідження на тему «Інноваційні аспекти маркетингу на сучасному етапі» 22.03.2022 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

7. Обговорення участі у вебінарі «Як побудувати відділ продажу за 6 днів» з І. Рейніш 07.04.2022 р. та розгляд дослідження на тему «SMM маркетинг і просування у соціальних мережах» 26.04.2022 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

8. Підготовка до участі у XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців Наука. Освіта. Молодь (м. Умань, 25 травня 2022 р.) 24.05.2022 Пачева Н.О.;

Члени гуртка

9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 21.06.2022 Пачева Н.О.

  1. Брагінець Т. О. Особливості створення інформаційних продуктів для маркетингового менеджменту. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет. конф., 29 жовтня 2021 р. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 20–22.
  2. Краснова Х. Д. Мотивація як ефективний чинник підвищення продуктивності персоналу на підприємстві. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 485–488.
  3. Маричик А. В., Соловйов В. І. Маркетинг взаємодії у розвитку підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 446–448.
  4. Краснова Х. Д. Роль логістики в системі управління підприємством. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м. Умань, 25 травня 2022 р.)
  5. Чумак А. Місце маркетингових комунікацій в системі управління підприємством. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м. Умань, 25 травня 2022 р.) Краснова Х. Д. Підприємницька діяльності в межах територіальних громад. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 9 червня 2022 р.)

 

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Пачевої Н.О. проводяться регулярні заняття, учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукових конференціях, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Новітній маркетинг» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає розуміння здобувачами можливостей сучасного маркетингу, стабільного творчого пошуку, самонавчання відповідно до змін в науці, економіці та суспільстві у контексті глобальних тенденцій розвитку і світових цінностей та формування інтересу до маркетингу загалом.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем новітнього маркетингу, а також представити результати своїх наукових досліджень.

 

Маркетинг – основа сучасного бізнесу!

 

Листопад