Інвестиційний клуб

  • Дата оновлення: 18.10.2023

Керівник проблемної групи: Білошкурський М. В., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент

Староста проблемної групи: Анна Кицик 

Дата, аудиторія та час проведення: другий вівторок місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння здобувачами вищої освіти методами науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інвестиційних інструментів та поглиблення навичок інвестиційного аналізу.

Завдання функціонування проблемної групи:

  • набуття здобувачами вищої освіти досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • розуміння сутності інвестиційної діяльності, а також поглиблення навичок аналізу процесів інвестування;
  • формування у здобувачів вищої освіти теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;
  • дослідження теоретико-методичних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

 

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Бруньковська Софія Тарасівна 222
2 Кицик Анна Ігорівна 221
3 Світліцька Анна Сергіївна 621
4 Скалівська Надія Миколаївна 221
5 Кордон Ірина Олександрівна 621
6 Шидловська Ірина Миколаївна 221

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 12.09.2023 Білошкурський М. В.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Організаційні засади застосування методів оцінювання вартості капіталу інвестиційного проекту» 10.10.2023  Білошкурський М. В.,

учасники групи

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 14.11.2023  Білошкурський М. В.,

учасники групи

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Стратегія управління інвестиційною діяльністю підприємства» 12.12.2023  Білошкурський М. В.,

учасники групи

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Роль фінансового інвестування у розвитку підприємства» 13.02.2024  Білошкурський М. В.,

учасники групи

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Аналіз соціальних аспектів інвестиційного проекту» 12.03.2024  Білошкурський М. В.,

учасники групи

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Проблеми та перспективи формування привабливого інвестиційного клімату» 09.04.2024  Білошкурський М. В.,

учасники групи

8 Проведення круглого столу: «Активізація інвестиційної діяльності підприємств та її безпека» 14.05.2024  Білошкурський М. В.,

учасники групи

 

 

 

 

 

Лютий
Квітень