Тайм-менеджмент

 • Дата оновлення: 10.10.2023

Керівник групи: викладач-стажист кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Малярчук  Наталія Миколаївна, назва наукового гуртка (проблемної групи) «Тайм-менеджмент».

День, аудиторія, час проведення засідань: Перший вівторок місяця, ауд. 309, 14 год. 20 хв. “Дистанційно платформа ZOOM”

Мета діяльності проблемної групи – виховання в учасників теоретичних знань та практичних вмінь з використання методів тайм-менеджменту в галузі та застосування їх у в майбутній професійній діяльності

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

 • знати біосоціальні і духовні основи самоврядування своєю життєдіяльністю і діяльністю;
 • знати психофізіологічні резерви людини;
 • знати закони, що управляють людиною, і механізм їх дії;
 • знати технологію стратегічного і повсякденного тайм-менеджменту;
 • знати засоби реалізації функцій тайм-менеджменту (техніки, технології, методи, прийоми);
 • знати технологію боротьби;
 • знати особливості персонального тайм-менеджменту;.
 • вміти здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;
 • вміти застосовувати засоби тайм-менеджменту (техніки, технології, методи, прийоми тощо) для розв’язання функціональних завдань;
 • вміти застосовувати знання і навички тайм-менеджменту для досягнення життєвих цілей;
 • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Котик Аліна Віталіївна 151
2. Орленко Владислав Віталійович 151
3. Бахтар Анастасія Сергіївна 151
4. Липинчук Богдана Романівна 151
5. Савчук Ігор Миколайович 151
6. Чиботарь Діана Вячеславівна 151
7. Марчик Мирослава Вячеславівна 151

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 05.09.2023 Бахтар Анастасія
2. ФІЛОСОФСЬКІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 03.10.2023 Малярчук Н.М.

Котик Аліна

3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 07.11.2023 Малярчук Н.М.

Марчик Мирослава

4. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 05.12.2023 Липинчук Богдана
5. АКМЕОЛОГІЧНІ І ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 06.02.2024 Чиботарь Діана
6. ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ САМОУПРАВЛІННЯ 05.03.2024 Малярчук Н.М.

Савчук Ігор

7. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 02.04.2024 Орленко Владислав
8. ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА. ЗАОХОЧЕННЯ КРАЩИХ СТУДЕНТІВ_НАУКОВЦІВ 07.05.2024 Малярчук Н.М.

Під керівництвом викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Малярчук Наталії Миколаівни проходять засідання групи «Тайм-менеджмент» по розгляду актуальних питань, що присвячені дослідженню тенденцій ділової етики в галузі, а також проводяться тренінги по підготовці та написанню статей, тез і участі у наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах.

За результатами роботи проблемної групи, з початку навчального року, студенти брали участь у наукових заходах, що проводилися на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Взято участь у II Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» Манелюк А., Малярчук Н. «Забезпечення екологічної безпеки у господарській діяльності під час актів воєнного тероризму на Запорізькій АЕС в період березня-серпня 2022 року»

Манелюк А., Малярчук Н.  Сутність та побудова корпоративного тайм-менеджменту. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. IX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти молодих учених. Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. С


 

Міні галерея


Лютий
Квітень