Тайм-менеджмент

 • Дата оновлення: 21.10.2022

Керівник групи: викладач-стажист кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Малярчук  Наталія Миколаївна, назва наукового гуртка (проблемної групи) «Тайм-менеджмент».

День, аудиторія, час проведення засідань: Перший вівторок місяця, ауд. 309, 14 год. 20 хв. “Дистанційно платформа ZOOM”

Мета діяльності проблемної групи – виховання в учасників теоретичних знань та практичних вмінь з використання методів тайм- менеджменту в галузі та застосування їх у в майбутній професійній діяльності

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

 • знати біосоціальні і духовні основи самоврядування своєю життєдіяльністю і діяльністю;
 • знати психофізіологічні резерви людини;
 • знати закони, що управляють людиною, і механізм їх дії;
 • знати технологію стратегічного і повсякденного тайм-менеджменту;
 • знати засоби реалізації функцій тайм-менеджменту (техніки, технології, методи, прийоми);
 • знати технологію боротьби;
 • знати особливості персонального тайм-менеджменту;.
 • вміти здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;
 • вміти застосовувати засоби тайм-менеджменту (техніки, технології, методи, прийоми тощо) для розв’язання функціональних завдань;
 • вміти застосовувати знання і навички тайм-менеджменту для досягнення життєвих цілей;
 • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Байдюк Антон 43
2. Галака Наталія 43
3. Клименко Сергій 43
4. Манелюк Анна 43
5. Музика Катерина 43
6. Черній Настя 43
7. Андрійчук Андрій 43б
8. Ву Бао Ні 43б
9. Тимарський Юрій 43
10. Панасюк Максим 43

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 06.09.22 Манелюк А. 43 гр.
2. ФІЛОСОФСЬКІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 04.10.22 Андрійчук А. 43б
3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 01.11.22 Галака Н. 43 гр.
4. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 06.12.22 Клименко С. 43 гр.
5. АКМЕОЛОГІЧНІ І ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 07.02.23 Музика К. 43 гр.
6. ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ САМОУПРАВЛІННЯ 07.03.23 Черній Н. 43 гр.
7. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 04.04.23 Байдюк А. 43б

Під керівництвом викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Малярчук Наталії Миколаівни проходять засідання групи «Тайм-менеджмент» по розгляду актуальних питань, що присвячені дослідженню тенденцій ділової етики в галузі, а також проводяться тренінги по підготовці та написанню статей, тез і участі у наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах.

За результатами роботи проблемної групи, з початку навчального року, студенти брали участь у наукових заходах, що проводилися на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.


 

Міні галерея


Січень
Березень