Організаційно-економічні засади функціонування підприємств в умовах інноваційного розвитку

  • Дата оновлення: 15.01.2021

Керівник наукового гуртка:

Гарник Олена Анатоліївна, к. е. н., доцент кафедри економіки та соціально-поведінковіх наук.

Староста гуртка:

Ткачук В., студентка 32 гр.

Мета функціонування наукового гуртка: 

залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, а також формування їх широкого світогляду щодо соціально-економічних процесів і проблем функціонування підприємств та підготовки економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та використання інноваційних методів господарювання.

Завданням наукового гуртка:

  • узагальнення основних принципів управління інноваційним розвитком підприємства;
  • визначення ролі інноваційного розвитку як основного засобу підвищення ефективності діяльності підприємств та формування діючої системи управління інноваційним розвитком у сучасних умовах;
  • визначення основних особливостей та відмінностей бізнес-плану інвестиційного проекту від інших основних типів бізнес-планів;
  • дослідженняролі та завдання мотивації у формуванні і розвитку інноваційного потенціалу підприємства;
  • сприяння формуванню особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший четвер місяця, ауд. 220, 15 год. 50 хв.

1 Ткачук Вероніка 32 група
2 Ужовенко Катерина 32 група
3 Остапенко Аліна   32 група
4 Борозна Тетяна  42 група
5 Щербак Веніамін    42 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
Обрання старости наукового гуртка студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 05.09.2020 р. Гарник О.А.

 

Знайомство членів наукового гуртка з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 12.09.2020 р. Гарник О.А.

 

 

Засідання наукового гуртка на тему: «Інноваційна діяльність як основа розвитку підприємства» 19.09.2020 р. 26.09.2020 р. 03.10.2020 р. Гарник О.А. Ужовенка К.
Засідання наукового гуртка на тему: «Чинники інноваційного розвитку підприємства» 10.10.2020 р. 17.10.2020 р. 24.10.2020 р. 07.11.2020 р. Гарник О.А. Ткачук В.
Засідання наукового гуртка на тему: «Роль бізнес-асоціацій в системі розвитку і підтримки підприємств в умовах інноваційного розвитку» 14.11.2021 р. 21.11.2021 р. 05.12.2021 р. Гарник О.А. Остапенко А.
Круглий стіл на тему: «Інноваційна політика України в умовах Європейської інтеграції» 13.02.2021 р. 20.02.2021 р. 27.02.2021 р. 05.03.2021 р. Гарник О.А. Борозна Т.
Засідання наукового гуртка на тему: «Креативність як інноваційний ресурс розвитку економіки» 12.03.2021 р. 19.03.2021 р. 26.03.2021 р. 02.04.2021 р. Гарник О.А. Щербак В.
Підведення підсумків діяльності наукового гуртка 16.04.2021 р. 14.05.2021 р. Гарник О.А.

Члени наукового гуртка студентського наукового товариства беруть участь у заходах різного рівня, що організовуються та проводяться на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Гарник О. А., Кутащук В. В. Конкуренція на торговельному ринку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 15‑16.

 

Листопад