Науково-практичні семінари

  • Дата оновлення: 05.04.2018

ПЛАН

проведення науково-практичних семінарів

ННІ економіки та бізнес-освіти на 2018 рік

№ п\п Назва семінару, що відповідає проблематиці заходу (учасники заходу: викладачі, молоді науковці, студенти) Інформаційний лист Відповідальна особа Термін проведення (число, місяць, рік)
1 2 3 4 5
1.                    Науково-практичний семінар «Сучасний стан готельно-ресторанної справи в регіоні» Українська Відп.: викл. Литвин Оксана Вікторівна,
Тел.: +380972715078,
E-mail: okslit79@ukr.net
15.02.2018 р.
2.                    Науково-практичний семінар «Роль маркетингу в розвитку підприємницької діяльності» Українська Відп.: к. е. н., доц. Бондарук Ігор Сергійович,
Тел.: +380984242706;  
викл. Автомеєнко Артем Андрійович,
Тел.: +380985080399,
Е-mail: Automeenko@gmail.com
28.02.2018 р.
3.                    Науково-практичний семінар «Сучасний стан і проблеми розвитку страхового ринку України» Українська Відп.: к. е. н., доц. Чвертко Людмила Андріївна,
Тел.: +380976188989;
викл. Корнієнко Тетяна Олександрівна,
Тел.: +380961827085,
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
13.03.2018 р.
4.                    Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування» Українська Відп.: к. е. н, доц. Подзігун Світлана Миколаївна,
Тел.: +З80977225057,
Е-mail: Spodzigun@ukr.net
29.03.2018 р.
5.                    Науково-практичний семінар «Перспективи розвитку індустрії гостинності Уманщини Українська Відп.: к. е .н., доц. Поворознюк Інна Миколаївна,
Тел.: +380679156488,
E-mail: inna-173@ukr.net
05.04.2018 р.
6.                    Науково-практичний семінар «Сучасні реалії та проблемні аспекти розвитку місцевих фінансів» Українська Відп.: к. е. н., доц. Білошкурський Микола Васильович,
Тел.: +380679489580;
викл. Станіславчук Наталія Олександрівна,
Тел.: +380984283464,
E-mail:  kaffinancy@udpu.edu.ua
25.04.2018 р.
7.                    Науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку грошово-кредитної сфери в Україні» Українська Відп.: д. е. н., доц. Курмаєв Петро Юрійович,
Тел.: +380681976974;
к. е. н., викл. Стойка Сергій Олександрович,
Тел.: +380977240204;
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
15.05.2018 р.
8.                    Науково-практичний семінар «Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України в контексті глобалізації» Українська Відп.: к. е. н., доц. Мельник В’ячеслав Вікторович,  
Тел.: +380982755976,
E-mail: 73vmelnik@gmail.com.
23.05.2018 р.
9.                    Науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичних маршрутів Уманщини» Українська Відп.: к. е. н., доц. Слатвінська Леся Анатоліївна,
Тел.: +380963595571,
E-mail: slatvinska8888@ukr.net
26.09.2018 р.
10.                Науково-практичний семінар «Гармонізація бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами обліку» Українська Відп.: к. е. н., доц. Дем’янишина Олеся Анатоліївна,
Тел.: +380679549221;
к. е. н., ст. викл. Бержанір Інна Анатоліївна,
Тел.: +380680530645,
E-mail: kaffinancy @udpu.edu.ua
11.10.2018 р.
11.                Науково-практичний семінар «Маркетинг в системі управління підприємством» Українська Відп.: к. е. н, доц. Король Інна Володимирівна,

Тел. +380632757705;

E-mail: innakorol88@gmail.com;

викл. Гарматюк Олена Валентинівна,
Тел.: +З809798З1780,
Е-mail: garmatiuk85@gmail.com

25.10.2018 р.
12.                Науково-практичний семінар «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки» Українська Відп.: к. е. н., доц. Гарник Олена Анатоліївна,  
Тел.: +З80678906096,
Е-mail: garnukelena@ukr.net.
30.10.2018 р.
13.                Науково-практичний семінар «Сучасна парадигма фінансового менеджменту» Українська Відп.: к. е. н., доц. Білошкурський Микола Васильович,
Тел.: +380679489580;
к. е. н., доц. Вінницька Оксана Анатоліївна,
Тел.: +380968087233,
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
07.11.2018 р.
14.                Науково-практичний семінар «Основні напрями функціонування та розвитку туристичної індустрії» Українська Відп.: к. е. н., доц. Кирилюк Ірина Миколаївна,
Тел.: +380974872048,  
E-mail:  irinakurul@ukr.net
15.11.2018 р.
15.                Науково-практичний семінар «Стан та тенденції розвитку аграрного сектора економіки» Українська Відп.: к. е. н., доц. Кірдан Олександр Петрович,  
Тел.: +З80677470040,
к. е. н., доц. Стойка Віталій Олександрович,
Тел.: +З80974801959.
E-mail: esetua2@ukr.net
29.11.2018 р.
16.                Науково-практичний семінар «Заходи щодо запобігання економічних зловживань у підприємницькій діяльності» Українська Відп.: к. е. н., доц. Слатвінський Максим Анатолійович,
Тел.:  +З8096З9022З9;
к. е. н., доц. Демченко Тетяна Анатоліївна,
Тел.: +З8097ЗЗ84550,
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
06.12.2018 р.
Жовтень
Грудень