Сучасні проблеми бухгалтерського обліку

  • Дата оновлення: 09.10.2018

Керівник наукового гуртка: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Бровко Наталя, студентка 21 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання наукового гуртка:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Бровко Наталія Валеріївна II курс, 21 група
2. Починок Тетяна Володимирівна IIІ курс, 35 б група
3. Савельєва Вікторія Анатоліївна I курс, 11 група
4. Король Микола Васильович I курс, 15 група
5. Кучеренко Олена Сергіївна I курс, 15 група
6. Повь Єлизавета Сергіївна I курс, 15 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 27.09.2018 Дем’янишина О. А

члени гуртка

2. Науково-практичний семінар

«Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами»

11.10.2018 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

3. Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Засідання на тему: «Бухгалтерський облік зобов’язань: види, особливості оцінки, нарахування поточних резервів»

30.11.2018 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Бровко Н. В.

4. Засідання на тему: «Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського обліку» 28.12.2018 Дем’янишина О. А.

Кучеренко О. С.

5. Круглий стіл на тему: «Концептуальні основи фінансової звітності за МСФЗ» 22.02.2019 Дем’янишина О. А.

Савельєва В. А.

6. Міні-конференція на тему: «IPFM: Принципи та практика оподаткування в Україні» 29.03.2019 Дем’янишина О. А.

 

Починок Т.

7. Тренінг «Розрахунок заробітної плати в1С 8» 27.04.2019 Дем’янишина О. А.

Повх Є. С.

члени гуртка

8. Засідання на тему: «Новий порядок фінансування лікарняних та декретних»

Підведення підсумків роботи гуртка за рік

31.05.2019 Дем’янишина О. А.

Король М. В.

члени гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) взято участь:

Бровко Н. В. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

Рекечинська Ю. О. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

Мамедова А. Р. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

 

Бровко Н. В. Вимірники, які використовуються в бухгалтерському обліку / Н. В. Бровко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 118 – 121.

Рекечинська Ю. О. Шляхи вдосконалення організації обліку безготівкового грошового обігу на підприємстві / Ю. О. Рекечинська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 131 – 134.

Мамедова А. Р. Особливості обліку грошових коштів у банках України / А. Р. Мамедова // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 126 – 128.

3) Мамедова А. Р. підготовлено наукову роботу на тему «Облік власного капіталу підприємства як запорука його розвитку» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.


Міні галерея


Жовтень
Грудень