Сучасні проблеми бухгалтерського обліку

  • Дата оновлення: 19.09.2019

Керівник наукового гуртка: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Бровко Наталя, студентка 21 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання наукового гуртка:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Бровко Наталія Валеріївна ІІI курс, 31 група
2. Лиса Дарина Вадимівна II курс, 25 група
3. Савельєва Вікторія Анатоліївна ІI курс, 21група
4. Лисий Юрій Євгенійович I курс, 11 група
5. Кучеренко Олена Сергіївна ІI курс, 25 група
6. Повх Єлизавета Сергіївна ІI курс, 25 група
7. Іванко Віталій Ігорович І курс, 15 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 26.09.2019 Дем’янишина О. А

члени гуртка

2. Науково-практичний семінар

«Особливості формування місцевих бюджетів

в умовах децентралізації»

01.10.2019 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

3. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Засідання на тему: «Бухгалтерський облік зобов’язань: види, особливості оцінки, нарахування поточних резервів»

31.10.2019 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Бровко Н. В.

4. Засідання на тему: «Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського обліку» 26.12.2019 Дем’янишина О. А. Кучеренко О. С.
5. Міні-конференція на тему: «Концептуальні основи фінансової звітності за МСФЗ» 27.02.2020 Дем’янишина О. А. Савельєва В. А.
6. Круглий стіл на тему: «IPFM: Принципи та практика оподаткування в Україні» 26.03.2020 Дем’янишина О. А.

Лиса Д.В.

7. Тренінг «Нарахуванняк заробітної плати в 1С 8 та інших бухгалтерських програмах» 30.04.2020 Дем’янишина О. А. Повх Є. С.

Лисий Ю.Є.

члени гуртка

8. Засідання на тему: «Особливості ведення обліку та подання звітності суб’єктів малого підприємництва»

Підведення підсумків роботи гуртка за рік

28.05.2020 Дем’янишина О. А. Іванко В. І.

члени гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

 

1) взято участь:

Бровко Н. В. у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

Кучеренко О. С. у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

Савельєва В. С. у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

Чмут Б. Ю. у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

 

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

Бровко Н. В. Облік валютних операцій: нове в законодавстві / Н.В. Бровко// Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 31 жовтня – 1 листопада 2018 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2018. – С. 145 – 148.

Кучеренко О. С. Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського обліку / О. С. Кучеренко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 31 жовтня – 1 листопада 2018 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2018. – С. 152 – 154.

Савельєва В. С. Концептуальні основи фінансової звітності за міжнародними стандартами / В. С. Савельєва  // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 31 жовтня – 1 листопада 2018 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2018. – С. 159 – 161.

Чмут Б. Ю. Розрахунок заробітної плати на підприємстві: автоматизована система обліку / Б. Ю. Чмут // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 31 жовтня – 1 листопада 2018 р – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2018. – С. 164 – 167.

 

3) Бровко Н. В. підготовлено наукову роботу на тему «Особливості обліку та аналіз діяльності фармацевтичних підприємств» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.


Міні галерея


Жовтень
Грудень