Сучасні проблеми бухгалтерського обліку

  • Дата оновлення: 18.09.2018

Керівники наукового гуртка:
Дем
янишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
Мельничук Ю. М., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Мамедова Анастасія Русланівна, студентка 45 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання наукового гуртка:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Бровко Наталія Валеріївна I курс, 21 група
2. Починок Тетяна Володимирівна IIІ курс, 35 б група
3. Савельєва Вікторія Анатоліївна I курс, 11група
4. Король Микола Васильович I курс, 15 група
5. Кучеренко Олена Сергіївна I курс, 15 група
6. Повь Єлизавета Сергіївна I курс, 15 група
7. Розумей Катерина Василівна ІІ курс 25 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 27.09.2018 Дем’янишина О. А

Мельничук Ю. М.

члени гуртка

2. Науково-практичний семінар

«Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами»

11.10.2018 Дем’янишина О. А.

Мельничук Ю. М.

члени гуртка

3. Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Засідання на тему: «Бухгалтерський облік зобов’язань: види, особливості оцінки, нарахування поточних резервів»

30.11.2017 Дем’янишина О. А.

Мельничук Ю. М.

члени гуртка

Бровко Н. В.

4. Засідання на тему: «Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського обліку» 28.12.2017 Дем’янишина О. А.

Мельничук Ю. М. Кучеренко О. С.

5. Круглий стіл на тему: «Концептуальні основи фінансової звітності за МСФЗ» 22.02.2018 Дем’янишина О. А.

 Мельничук Ю. М.Савельєва В. А.

6. Міні-конференція на тему: «IPFM: Принципи та практика оподаткування в Україні» 29.03.2018 Дем’янишина О. А.

Мельничук Ю. М.

Починок Т.

7. Тренінг «Розрахунок заробітної плати в1С 8» 27.04.2018 Дем’янишина О. А.

 Мельничук Ю. М.

Повь Є. С.

члени гуртка

8. Засідання на тему: «Новий порядок фінансування лікарняних та декретних»

Підведення підсумків роботи гуртка за рік

31.05.2018 Дем’янишина О. А.

Мельничук Ю. М. Король М. В.

члени гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) взято участь:

Бровко Н. В. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

Рекечинська Ю. О. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

Мамедова А. Р. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

 

Бровко Н. В. Вимірники, які використовуються в бухгалтерському обліку / Н. В. Бровко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 118 – 121.

Рекечинська Ю. О. Шляхи вдосконалення організації обліку безготівкового грошового обігу на підприємстві / Ю. О. Рекечинська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 131 – 134.

Мамедова А. Р. Особливості обліку грошових коштів у банках України / А. Р. Мамедова // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 126 – 128.

3) Мамедова А. Р. підготовлено наукову роботу на тему «Облік власного капіталу підприємства як запорука його розвитку» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.


Міні галерея


Серпень
Жовтень