Сучасні проблеми бухгалтерського обліку

  • Дата оновлення: 10.04.2018

Керівник наукового гуртка: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Мамедова Анастасія Русланівна, студентка 45 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 15 год. 50 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання наукового гуртка:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Бровко Наталія Валеріївна I курс, 11 група
2. Теплицька Оксана Валеріївна II курс, 25 група
3. Пашковська Вікторія Сегіївна II курс, 25група
4. Мамедова Анастасія Русланівна IV курс, 45 група
5. Рекечинська Юлія Олексіївна IV курс, 45а група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 20.09.2017 Дем’янишина О. А

члени гуртка

2. Брейн-ринг «Кмітливий бухгалтер» 25.10.2017 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Рекечинська Ю. О.

3. Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Засідання на тему: «Обґрунтування вибору методу нарахування амортизації для підприємств різних форм господарювання»

30.11.2017 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Бровко Н. В.

4. Засідання на тему: «Щоб грати успішно, потрібно знати правила гри. Зміни в Податковому кодексі, які торкнулися бухгалтерського обліку» 28.12.2017 Дем’янишина О. А. Теплицька О. В.
5. Круглий стіл на тему: «Облік довгострокових зобов’язань підприємства» 22.02.2018 Дем’янишина О. А. Мамедова А. Р.
6. Міні-конференція на тему: «Концептуальні засади удосконалення обліку на підприємствах, організаціях та установах» 29.03.2018 Дем’янишина О. А.

Пашковська В. С.

7. Засідання на тему: «Касові нововведення: застосування на практиці» 27.04.2018 Дем’янишина О. А. Бровко Н. В.
8. Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції»

Підведення підсумків роботи гуртка за рік

31.05.2018 Дем’янишина О. А. Теплицька О.В.

члени гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) взято участь:

Бровко Н. В. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

Рекечинська Ю. О. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

Мамедова А. Р. у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів р (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017);

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

 

Бровко Н. В. Вимірники, які використовуються в бухгалтерському обліку / Н. В. Бровко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 118 – 121.

Рекечинська Ю. О. Шляхи вдосконалення організації обліку безготівкового грошового обігу на підприємстві / Ю. О. Рекечинська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 131 – 134.

Мамедова А. Р. Особливості обліку грошових коштів у банках України / А. Р. Мамедова // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 126 – 128.

3) Мамедова А. Р. підготовлено наукову роботу на тему «Облік власного капіталу підприємства як запорука його розвитку» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.


Міні галерея


Червень
Серпень