Сучасні проблеми бухгалтерського обліку

  • Дата оновлення: 17.11.2020

Керівник наукового гуртка: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Бровко Наталя, студентка 41 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання наукового гуртка:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Бровко Наталія Валеріївна ІV курс, 41 група
2. Лиса Дарина Вадимівна III курс, 35 група
3. Савельєва Вікторія Анатоліївна ІIІ курс, 31група
4. Лисий Юрій Євгенійович ІI курс, 21 група
5. Кучеренко Олена Сергіївна ІІI курс, 35 група
6. Повх Єлизавета Сергіївна ІІI курс, 35 група
7. Іванко Віталій Ігорович ІІ курс, 25 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка та визначення тем самостійної дослідницької роботи здобувачів вищої освіти. 24.09.2020 Дем’янишина О. А

члени гуртка

2. Засідання на тему

«Облік і оподаткування в торгівельному бізнесі»

22.10.2020 Дем’янишина О. А.

Іванко В.І.

Лиса Д.В.

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Круглий стіл на тему: «Облік в об’єднаних територіальних громадах»

20.11.2020 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Кучеренко О. С.,

Повх Є. С.

4. Засідання на тему: «Знижки та програми лояльності в МСФЗ-обліку: ключові аспекти» 24.12.2020 Дем’янишина О. А.

Бровко Н. В.,

Савельєва В. А.

5. Міні-конференція на тему: «Сучасні аспекти ведення обліку на підприємствах різної організаційно-правової форми» 25.02.2021 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Лисий Ю.Є.

6. Тренінг «Облік витрат виробництва та готової продукції « 25.03.2021 Дем’янишина О. А.

Лиса Д.В.

7. Засідання на тему: «Узгодження прибутку за даними бухгалтерського та податкового обліку» 29.04.2021 Дем’янишина О. А.

Кучеренко О. С.

члени гуртка

8. Підведення підсумків роботи гуртка за рік 27.05.2021 Дем’янишина О. А. члени гуртка

За результатами роботи наукового гуртка його учасники:

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) взято участь:

Ятло Я.В. у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 175-річчю з дня заснування університету «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (м. Умань, 21 листопада 2019 року)

Лисий Ю.Є. у роботі XIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ (м. Умань, 22 квітня 2020р.)

Лиса Д. В., Савельєва В. С., Кучеренко О. С., Повх Є.С., Бровко Н. В. у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (м. Харків, 28-29 квітня 2020 р.)

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

  1. Лисий Юрій Accounting of working expenses with the use of the 1C Accounting program 8.2. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ : матеріали XIII Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 22 квітня 2020 р.) / за ред. О. І. Безлюдного. Умань : Візаві, 2020. С. 134 – 136.
  2. Лиса Д. В., Савельєва В. С. Концептуальні основи фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (за редакцією к.т.н., доц. Прончакова Ю.Л.). Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. С. 210 – 212.
  3. Кучеренко О. С., Повх Є.С. Облік маркетингових витрат та оцінка їх ефективності. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (за редакцією к.т.н., доц. Прончакова Ю.Л.). Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. С. 51 – 53.
  4. Бровко Н. В. Управлінський облік на підприємствах: роль та проблеми його впровадження. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (за редакцією к.т.н., доц. Прончакова Ю. Л.). Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. С. 6 – 8.

3) участь у конкурсах:

підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» студентку 31 групи Бровко Н. В. на тему: «Інфляція в Україні: аналіз динаміки і її вплив на дохід середньостатистичної  сім’ї» (Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, лютий 2020 р.)

4) участь у студентських олімпіадах

за результатами проведення I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» Бровко Н. В. виборола 2 місце.

 


Міні галерея


Лютий