Студентський науковий гурток «Менеджмент організації»

 • Дата оновлення: 20.12.2018

До наукової діяльності в межах Студентського наукового гуртка «Менеджмент організації» залучаються студенти спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування», які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

Керівник наукового гуртка: Богашко Олександр Леонідович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Староста гуртка: Гопа Р. Ю.

Метою функціонування наукового гуртка є:

 • дослідження теоретичних та практичних особливостей менеджменту організації в сучасних умовах господарювання.
 • формування навичок і вмінь, які дадуть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні державними установами та організаціями.

Основними завданнями Студентського наукового гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
 • організація науково-дослідної роботи студентів.
 • поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка.
 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 • набуття навичок наукової роботи.
 • забезпечення активної участі студентів у науково-дослідній діяльності.

Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку менеджменту та публічного управління;
 • брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 100, 14 год. 20 хв.

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Гопа Р. Ю. 24
2. Зелінська А. С. 24
3. Кицюк М. В. 24
4. Козакова М. Ю. 24
5. Онищенко В. В. 24
6. Сановська О. І. 24
7. Соколинська К. І. 24
8. Циба І. А. 24
9. Чумак А. С. 24
10. Замороцький О. В. 44
11. Стравінська К. С. 44
12. Федчук В. В. 44

№ з/п Вид діяльності Термін проведення Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 05.09.2018 Богашко О. Л.
2 Підготовка студентів до участі в заходах, приурочених до «Тижня НР-менеджера» 12.09.2018 Богашко О. Л.,

Гопа Р. Ю.

3 Проведення брифінгу на тему: «Програми професійного менеджменту в Україні» 20.09.2018 Богашко О. Л.
4 Підготовка студентів до участі у V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (31 жовтня – 1 листопада 2018, НН інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 03.10.2018 Богашко О. Л.,

члени гуртка

5 Участь у науково-практичному семінарі «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки» 30.10.2018 Богашко О. Л.,

члени гуртка

6 Проведення тренінгу “Здатність до менеджменту” 07.11.2018 Богашко О. Л.,

Гопа Р. Ю.

7 Підготовка студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 05.12.2018 Богашко О. Л.
8 Вирішення ситуаційних завдань, тестів, ребусів, кросвордів 06.02.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

9 Підготовка студентів до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» (11 квітня 2018 року, НН інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 06.03.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

10 Виконання самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань 03.04.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

11 Підведення підсумків роботи гуртка. Виступ керівника гуртка щодо проблем і перспектив подальших наукових досліджень у сфері менеджменту в НН інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 08.05.2019 Богашко О. Л.,

Гопа Р. Ю.

В рамках роботи гуртка під керівництвом Богашка О. Л., к. е. н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

В 2018 – 2019 н.р. підготовлено 5 студентів до участі у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбулась 31 жовтня – 1 листопада 2018 року на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Студентами підготовлено тези доповідей:

 1. Гопа. Р. Ю. Удосконалення системи менеджменту на підприємстві / Р. Ю. Гопа // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 210 – 211. (0,13 д.а.)
 2. Зелінська А. С. Завдання менеджера в сучасних умовах господарювання / А. С. Зелінська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 214 – 216. (0,13 д.а.)
 3. Соколинська К. І. Організація як об’єкт управління / К. І. Соколинська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 230 – 232. (0,13 д.а.)
 4. Онищенко В. В. Вплив систем менеджменту якості на фінансові показники готельних підприємств / В. В. Онищенко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 219 – 222. (0,13 д.а.)
 5. Чумак А. С. Планування як основна функція менеджменту / О. Л. Богашко, А. С. Чумак // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 207 – 209. (0,13 д.а.)

Студенти виконують самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, приймають активну участь в роботі науково-практичних семінарів, що проводяться в НН інституті економіки та бізнес-освіти.

 

 


 

 

Міні галерея


Вересень
Листопад