Студентський науковий гурток «Менеджмент організації»

 • Дата оновлення: 02.10.2018

До наукової діяльності в межах Студентського наукового гуртка «Менеджмент організації» залучаються студенти спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування», які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

Керівник наукового гуртка: Богашко Олександр Леонідович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Староста гуртка: Гопа Р. Ю.

Метою функціонування наукового гуртка є:

 • дослідження теоретичних та практичних особливостей менеджменту організації в сучасних умовах господарювання.
 • формування навичок і вмінь, які дадуть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні державними установами та організаціями.

Основними завданнями Студентського наукового гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
 • організація науково-дослідної роботи студентів.
 • поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка.
 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 • набуття навичок наукової роботи.
 • забезпечення активної участі студентів у науково-дослідній діяльності.

Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку менеджменту та публічного управління;
 • брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 100, 14 год. 20 хв.

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Гопа Р. Ю. 24
2. Зелінська А. С. 24
3. Кицюк М. В. 24
4. Козакова М. Ю. 24
5. Онищенко В. В. 24
6. Сановська О. І. 24
7. Соколинська К. І. 24
8. Циба І. А. 24
9. Чумак А. С. 24
10. Замороцький О. В. 44
11. Стравінська К. С. 44
12. Федчук В. В. 44

№ з/п Вид діяльності Термін проведення Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 05.09.2018 Богашко О. Л.
2 Підготовка студентів до участі в заходах, приурочених до «Тижня НР-менеджера» 12.09.2018 Богашко О. Л.,

Гопа Р. Ю.

3 Проведення брифінгу на тему: «Програми професійного менеджменту в Україні» 20.09.2018 Богашко О. Л.
4 Підготовка студентів до участі у V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (31 жовтня – 1 листопада 2018, НН інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 03.10.2018 Богашко О. Л.,

члени гуртка

5 Участь у науково-практичному семінарі «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки» 30.10.2018 Богашко О. Л.,

члени гуртка

6 Проведення тренінгу “Здатність до менеджменту” 07.11.2018 Богашко О. Л.,

Гопа Р. Ю.

7 Підготовка студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 05.12.2018 Богашко О. Л.
8 Перегляд відеоуроків з менеджменту 02.01.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

9 Вирішення ситуаційних завдань, тестів, ребусів, кросвордів 06.02.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

10 Підготовка студентів до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» (11 квітня 2018 року, НН інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 06.03.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

11 Виконання самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань 03.04.2019 Богашко О. Л.,

члени гуртка

12 Підведення підсумків роботи гуртка. Виступ керівника гуртка щодо проблем і перспектив подальших наукових досліджень у сфері менеджменту в НН інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 08.05.2019 Богашко О. Л.,

Гопа Р. Ю.

В рамках роботи гуртка під керівництвом Богашка О. Л., к. е. н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

В 2017 – 2018 н.р. підготовлено 9 студентів до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбулася 30 листопада – 1 грудня 2017 року на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Студентами підготовлено тези доповідей:

 1. Брагінець Т. О. Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання / Т.О. Брагінець // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 203 – 204
 2. Занібор Я. І. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств в сучасних умовах / Я. І. Занібор // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 213 – 215
 3. Климчук В. Р. Особливості визначення потреби в людських ресурсах на підприємстві / В. Р. Климчук // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 218 – 219
 4. Кочедікова Л. О. Особливості аналізу зовнішнього середовища організації в стратегічному управлінні / Л. О. Кочедікова // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 219 – 220
 5. Лебедич Т. Р. Типологія і функції виникнення конфліктів та методи їх вирішення / Т. Р. Лебедич // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 220 – 222
 6. Ложенко О. В. Особливості процесу місцевого самоврядування в Україні на основі територіальних громад / О. В. Ложенко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 203 – 204
 7. Орловська Г. В. Функції управління та механізми їх реалізації / Г. В. Орловська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 227 – 229
 8. Резніченко Я. Ю. Оцінка ефективності застосування індивідуального або групового прийняття управлінських рішень з урахуванням ситуаційних факторів / Я. Ю. Резніченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 233 – 235
 9. Савченко А. С. Реалізація зарубіжних моделей менеджменту в умовах України / А. С. Савченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 235 – 236

Підготовлено студентку Брагінець Т. О. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з підприємництва із працею «Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання», що відбувся в Житомирському державному технологічному університеті (березень 2018 року).

Підготовлено студентку Климчук В. Р. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з управління персоналом і економіки праці із працею «Удосконалення організації системи професійного добору персоналу», що відбувся в Тернопільському національному економічному університеті (березень 2018 року).

Студенти виконують самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, приймають активну участь в роботі науково-практичних семінарів, що проводяться в НН інституті економіки та бізнес-освіти.


 

 

Міні галерея


Жовтень
Грудень