Студентський науковий гурток «Менеджмент організації»

 • Дата оновлення: 06.04.2018

До наукової діяльності в межах Студентського наукового гуртка «Менеджмент організації» залучаються студенти спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування», які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

Керівник наукового гуртка: Богашко Олександр Леонідович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Староста гуртка: Брагінець Т. О.

Метою функціонування наукового гуртка є:

 • дослідження теоретичних та практичних особливостей менеджменту організації в сучасних умовах господарювання.
 • формування навичок і вмінь, які дадуть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні державними установами та організаціями.

Основними завданнями Студентського наукового гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
 • організація науково-дослідної роботи студентів.
 • поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка.
 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 • набуття навичок наукової роботи.
 • забезпечення активної участі студентів у науково-дослідній діяльності.

Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку менеджменту та публічного управління;
 • брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

День, аудиторія, час проведення засідань: останній понеділок місяця, ауд. 316а, 14 год. 20 хв.

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Брагінець Т. О. 24
2. Бунчак М. А. 24
3. Савченко А. С. 24
4. Балабас А. О. 24 а/н
5. Бойко І. С. 24 а/н
6. Орловська Г. В. 24 а/н
7. Ковтун І. А. 24 а/н
8. Климчук В. Р. 24 а/н
9. Мельник Ю. А. 24 а/н
10. Руденко А. О. 24 а/н
11. Занібор Я. І. 44
12. Резніченко Я. Ю. 44 б/н

№ з/п Вид діяльності Термін проведення Відповідальний
1 Обговорення та затвердження календарного плану проведення засідань гуртка на 2017/2018 н. р. 04.09.2017 Богашко О. Л.
2 Підготовка студентів до участі в заходах приурочених до “Тижня НР-менеджера” 11.09.2017 Богашко О. Л.

Брагінець Т. О.

3 Участь у науково-методичному семінарі “Менеджер з управління персоналом у ХХІ столітті” 25.09.2017 Богашко О. Л.

Бунчак М. А.

4 Проведення Міні-конференції на тему “Роль менеджера в ефективному управлінні організацією” 30.10.2017 Богашко О. Л.

Савченко А. С.

5 Проведення тренінгу “Здатність до менеджменту” 30.10.2017 Богашко О. Л.

Балабас А. О.

6 Підготовка студентів до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (30 листопада – 1 грудня 2017, Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 27.11.2017 Богашко О. Л.

Орловська Г. В.

Ковтун І. А.

Климчук В. Р.

7 Підготовка студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з управління персоналом і економіки праці (березень 2018 року, Тернопільський національний економічний університет) 25.12.2017 Богашко О. Л.

Брагінець Т. О.

Климчук В. Р.

 

8 Перегляд публіцистичного фільму на тему менеджменту 29.01.2018 Богашко О. Л.

Бойко І. С.

9 Вирішення ситуаційних завдань, тестів, ребусів, кросвордів 26.02.2018 Богашко О. Л.

Руденко А. О.

10 Підготовка студентів до участі у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» (19 квітня 2018 року, Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 26.03.2018 Богашко О. Л.

Резніченко Я.Ю.

Занібор Я. І.

11 Виконання самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань 30.04.2018 Богашко О. Л.

Резніченко Я.Ю.

12 Підведення підсумків роботи гуртка. Виступ керівника гуртка щодо проблем і перспектив подальших наукових досліджень у сфері менеджменту в НН інституті економіки та бізнес-освіти 28.05.2018 Богашко О. Л.

В рамках роботи гуртка під керівництвом Богашка О. Л., к. е. н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

В 2017 – 2018 н.р. підготовлено 9 студентів до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбулася 30 листопада – 1 грудня 2017 року на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Студентами підготовлено тези доповідей:

 1. Брагінець Т. О. Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання / Т.О. Брагінець // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 203 – 204
 2. Занібор Я. І. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств в сучасних умовах / Я. І. Занібор // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 213 – 215
 3. Климчук В. Р. Особливості визначення потреби в людських ресурсах на підприємстві / В. Р. Климчук // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 218 – 219
 4. Кочедікова Л. О. Особливості аналізу зовнішнього середовища організації в стратегічному управлінні / Л. О. Кочедікова // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 219 – 220
 5. Лебедич Т. Р. Типологія і функції виникнення конфліктів та методи їх вирішення / Т. Р. Лебедич // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 220 – 222
 6. Ложенко О. В. Особливості процесу місцевого самоврядування в Україні на основі територіальних громад / О. В. Ложенко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 203 – 204
 7. Орловська Г. В. Функції управління та механізми їх реалізації / Г. В. Орловська // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 227 – 229
 8. Резніченко Я. Ю. Оцінка ефективності застосування індивідуального або групового прийняття управлінських рішень з урахуванням ситуаційних факторів / Я. Ю. Резніченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 233 – 235
 9. Савченко А. С. Реалізація зарубіжних моделей менеджменту в умовах України / А. С. Савченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 235 – 236

Підготовлено студентку Брагінець Т. О. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з підприємництва із працею «Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання», що відбувся в Житомирському державному технологічному університеті (березень 2018 року).

Підготовлено студентку Климчук В. Р. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з управління персоналом і економіки праці із працею «Удосконалення організації системи професійного добору персоналу», що відбувся в Тернопільському національному економічному університеті (березень 2018 року).

Студенти виконують самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, приймають активну участь в роботі науково-практичних семінарів, що проводяться в НН інституті економіки та бізнес-освіти.


Міні галерея


Серпень
Жовтень