Становлення та розвиток фінансової системи України

 • Дата оновлення: 22.12.2021

Керівник проблемної групи:

Вінницька О.А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста групи: Бровко Наталія

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, аудиторія 317, о 14 год. 20 хв.

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку фінансової системи України

Завдання групи:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси,що відбуваються у суспільстві при розподілі і перерозподілі вартостівалового внутрішнього продукту;
 • уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави;
 • набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;
 • показати можливі напрямки впливу фінансів на соціально-економічний розвиток суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;
 • визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного із дійових інструментів економічної та соціальноїполітики держави.
 • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Голенко Вікторія II курс, 25 група
2. Мельник Катерина I курс,  11 група
3. Домбровська Анна II курс, 21 група
4. Бровко Наталія I курс, 51 група
5. Починок Аліна V курс, 55 група
6. Херсонець Вікторія II курс, 21 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки».

15.09.2021 р. Вінницька О.А.

члени групи

2. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Медичне страхування в Україні».

20.10.2021 р.  

Вінницька О.А.

 

 

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Удосконалення фінансового механізму в Україні у період формування ринкової економіки».

17.11.2021 р. Вінницька О.А.

члени групи

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Податкова система на сучасному етапі».

15.12.2021 р. Вінницька О.А.

Бровко Н.

5. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

 «Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової стабілізації».

16.02.2022 р. члени групи
6.  Проведення семінару-практикуму: «Реформування міжбюджетних відносин». 16.03.2022 р. Вінницька О.А.

 

7. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Державний фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни».

20.04.2022 р. Вінницька О.А.

Починок А.

8. Проведення круглого столу: «Фінансове забезпечення економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць». 18.05.2022 р. Вінницька О.А.

члени групи

 • Участь студентів у наукових заходах:

 

Шмалюх А. І. – ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Харків, квітень 2020 р.). Тема наукової роботи: «Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку»;

Долобан В. В. – у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, травень 2021 р.). Тема наукової роботи: «Formation of the revenue side of local budgets in the context of budgetary decentralization»;

Долобан В. В. – у роботі ІІІ Міжнародної студентської науково – технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.),;

Починок А. С. – у роботі The international scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in todey” (м. Київ, 16 квітня 2020р.).

Долобан В. В. – у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (19 – 20 листопада      2020 р, м. Умань);

Долобан В. В. – у роботі XXІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» (22-23 квітня 2021 р., м. Черкаси).

 

 • Публікації студентів

 

2020 рік

 

 1. Pochynok A.S. THEORETICAL BASIS FOR FUTURE COSTS AND PAYMENTS. Materials of the international scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in todey”.К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. Р. 237-239.
 2. Долобан В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: матеріали ІІІ Міжнародної студентської науково – технічної конференції / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пуля (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.), С. 223-224.
 3. Вінницька О.А., Долобан В.В. Роль та значення комунального кредиту в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, (19 – 20 листопада 2020 р, м. Умань).

 

 • 2021 рік
 1. Долобан В. В., Вінницька О. А. МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021». XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С.282-284.
 2. Вінницька О. А., Голенко В. М. Доходи місцевих бюджетів: теоретичні аспекти. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 8 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.): [зб. наук. тез]. Умань, С. 105-108.

 


Міні галерея


Лютий