Прийняття управлінських рішень в менеджменті

  • Дата оновлення: 28.12.2018

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Каричковський Василь Дмитрович.

День, аудиторія, час проведення засідань: Останній четвер місяця, ауд. 221, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання в учасників теоретичних знань та практичних вмінь з використання методів прийняття управлінських рішень та застосування їх у в науково–дослідній діяльності та майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

– ознайомити студентів з теоретичними засадами прийняття управлінських рішень;

– допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері розробки та прийняття управлінських рішень шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;

– оволодіти методикою (технологією) підготовки і прийняття управлінських рішень;

– сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень;

– вдосконалити практичні навики творчого і неформального застосування одержаних знань у сфері управлінської діяльності;

– оволодіти основами психології прийняття управлінських рішень;

– залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

 

№ п/п Прізвище та ім’я студента Група
1. Бондаренко Карина 29
2. Скрипник Ростислав 23
3. Щербак Веніамін 22
4. Бровко Н. 21
5. Чолинець Я. 21
6. Ряба А. 28
7. Мельник А. 28
8. Іванцова О. 29
9. Косуліна О. 26
10. Волошина Я. 26

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Підготовка економічної інформації для прийняття управлінських рішень 25.10.2018 р. Бондаренко К. 29
2. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику 29.11.2018 р. Скрипник Р. 23
3. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 27.12.2018 р. Щербак В. 22
4. Експертні методи 31.01.2019 р.    
5. Використання MS Excel в процесі прийняття управлінських рішень 28.03.2019 р.    

Жовтень
Грудень