Проблеми розвитку аудиту в Україні

  • Дата оновлення: 06.04.2018

Керівник гуртка: к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Бержанір Інна Анатоліївна

Староста гуртка: Король Марія

Дата, аудиторія, час проведення: третя середа місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування гуртка – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з бухгалтерського обліку та аудиту, формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Завдання наукового гуртка:

  • обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень і проблемних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту;
  • допомога студентам в оволодінні методологією проведення аудиту та ознайомлення з основами наукових досліджень:
  • створення умов для успішного розвитку наукової діяльності студентів;
  • участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсів різного рівня, підготовка наукових публікацій.

 

з/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Коротич Андрій ЕФ – 45
2. Рекечинська Юлія ЕФ – 45 б/н
3. Булгакова Олена ЕФ – 45
4. Бернацька Марина ЕФ – 35
5. Король Марія ЕФ – 25 б/н

з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Засідання на тему: «Теоретичні аспекти бухгалтерського

обліку підприємства»

20.09.17. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Король М.

2. Проведення круглого столу на тему: «Регулювання аудиторської діяльності

в Україні»

18.10.17. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Булгакова О.

3. Засідання на тему: «Особливості обліку            власного            капіталу

підприємства»

15.11.17. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Рекечинська Ю.

3. Засідання на тему: «Порядок  обліку необоротних                              активів

підприємства»

20.12.17. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Коротич А.

4. Засідання на тему: «Методи нарахування                      амортизації:

переваги та недоліки»

17.01.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Рекечинська Ю.

5. Проведення круглого столу на тему: «Облік оплати праці та утримань з неї» 21.03.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Бернацька М.

7. Засідання на тему: «Облік фінансових результатів діяльності підприємства» 18.04.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Коротич А.

8. Проведення круглого столу на тему: «Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні» 16.05.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А.,

Король М.

1. Рекечинська Юлія взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», яка відбулась 22 березня 2018 року у м. Харків.

2. Коротич Андрій підготував наукову роботу на тему «Облік готової продукції підприємства», яка пройшла І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, і була відправлена для участі ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування».


 

Серпень
Жовтень