Проблеми розвитку аудиту в Україні

  • Дата оновлення: 13.11.2020

Керівник гуртка: к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Бержанір Інна Анатоліївна

Староста гуртка: Бернацька Марина, студентка 65 ом групи.

Дата, аудиторія, час проведення: третя середа місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування гуртка – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з бухгалтерського обліку та аудиту, формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Завдання наукового гуртка:

  • обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень і проблемних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту;
  • допомога студентам в оволодінні методологією проведення аудиту та ознайомлення з основами наукових досліджень:
  • створення умов для успішного розвитку наукової діяльності студентів;
  • участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсів різного рівня, підготовка наукових публікацій.

 

з/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Бернацька Марина 65 ом
2. Макаревич Віра 45 б
3. Варивода Анна 45 б
4. Запаско Любов 45 б
5. Щербакан Дмитро 25

№ 

з/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Проведення засідання на тему: «Регулювання аудиторської діяльності в Україні». 24.09.20. Бержанір І. А., Бернацька Марина
2. Проведення засідання на тему: «Особливості аудиту розрахунків з оплати праці». 01.10.20. Бержанір І. А., Щербакан Дмитро
3. Проведення круглого столу на тему: «Аудит розрахунків за податками і платежами». 08.10.20. Бержанір І. А., Запаско Любов
4. Проведення засідання на тему:  «Особливості проведення внутрішнього аудиту на підприємстві». 12.11.20. Бержанір І. А., Макаревич Віра
5. Проведення круглого столу на тему: «Особливості проведення аудиту в банківських установах». 17.12.20. Бержанір І. А., Бернацька Марина
6. Проведення засідання на тему: «Мета, завдання та особливості проведення аудиту фінансової звітності». 11.02.21. Бержанір І. А., Макаревич Віра
7. Проведення засідання на тему: «Методика аудиту грошових коштів». 10.03.21. Бержанір І. А., Запаско Любов
8. Проведення круглого столу на тему: «Особливості аудиту кредитних операцій». 15.05.21. Бержанір І. А., Макаревич Віра

  1. Мамедова Анастасія взяла участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбулась 23–24 квітня 2019 р. у м. Львів.
  2. Лиса Дарина взяла участь у II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбулась 31 жовтня – 1 листопада 2019 р. у м. Умань.
  3. Лиса Дарина підготувала наукову роботу на тему «Удосконалення обліку розрахунків з суб’єктами господарювання», яка пройшла І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування».


 

Лютий