Проблеми розвитку аудиту в Україні

  • Дата оновлення: 12.03.2020

Керівник гуртка: к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Бержанір Інна Анатоліївна

Староста гуртка: Мамедова Анастасія, студентка 65 м групи.

Дата, аудиторія, час проведення: третя середа місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування гуртка – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з бухгалтерського обліку та аудиту, формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Завдання наукового гуртка:

  • обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень і проблемних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту;
  • допомога студентам в оволодінні методологією проведення аудиту та ознайомлення з основами наукових досліджень:
  • створення умов для успішного розвитку наукової діяльності студентів;
  • участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсів різного рівня, підготовка наукових публікацій.

 

з/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Мамедова Анастасія 65 м
2. Бернацька Марина 55 м
3. Макаревич Віра 35 б
4. Варивода Анна 35 б
5. Запаско Любов 35 б

№ 

з/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Засідання на тему: «Адаптація бухгалтерського обліку та фінансової звітності до міжнародних стандартів». 20.09.19. Бержанір І. А., Макаревич Віра
2. Засідання на тему: «Особливості аудиту розрахунків з оплати праці». 17.10.19. Бержанір І. А., Варивода Анна
3. Засідання на тему: «Регулювання аудиторської діяльності в Україні». 20.11.19. Бержанір І. А., Запаско Любов
4. Проведення круглого столу на тему:  «Правові аспекти проведення аудиту розрахунків за податками і платежами». 18.12.19. Бержанір І. А., Мамедова Анастасія
5. Засідання на тему: «Аудит фінансової звітності підприємств». 19.02.20. Бержанір І. А., Бернацька Марина
6. Засідання на тему: «Особливості аудиту податку на додану вартість». 18.03.20. Бержанір І. А., Макаревич Віра
7. Засідання на тему: «Внутрішній аудит: особливості проведення». 15.04.20. Бержанір І. А., Запаско Любов
8. Проведення круглого столу на тему: «Пріоритетні напрями реформування аудиторської служби в Україні». 21.05.20. Бержанір І. А., Мамедова Анастасія

  1. Мамедова Анастасія взяла участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбулась 23–24 квітня 2019 р. у м. Львів.
  2. Лиса Дарина взяла участь у II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбулась 31 жовтня – 1 листопада 2019 р. у м. Умань.
  3. Лиса Дарина підготувала наукову роботу на тему «Удосконалення обліку розрахунків з суб’єктами господарювання», яка пройшла І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування».


 

Травень
Липень