Проблеми розвитку аудиту в Україні

  • Дата оновлення: 04.10.2018

Керівник гуртка: к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Бержанір Інна Анатоліївна

Староста гуртка: Король Марія

Дата, аудиторія, час проведення: третя середа місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування гуртка – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з бухгалтерського обліку та аудиту, формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Завдання наукового гуртка:

  • обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень і проблемних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту;
  • допомога студентам в оволодінні методологією проведення аудиту та ознайомлення з основами наукових досліджень:
  • створення умов для успішного розвитку наукової діяльності студентів;
  • участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсів різного рівня, підготовка наукових публікацій.

 

з/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Мамедова Анастасія ЕФ – 55м
2. Рекечинська Юлія ЕФ – 55 м
3. Булгакова Олена ЕФ – 55
4. Бернацька Марина ЕФ – 45
5. Король Марія ЕФ – 35 б/н

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Засідання на тему: «Гармонізація бухгалтерського обліку та аудиту за міжнародними стандартами» 19.09.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Король М.
2. Засідання на тему: «Особливості аудиту оподаткування підприємсв згідно Податкового кодексу України» 17.10.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Бернацька М.
3. Проведення круглого столу на тему: «Регулювання аудиторської діяльності в Україні» 21.11.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Рекечинська Ю.
4. Засідання на тему: «Аудит податку на прибуток підприємств» 19.12.18 к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Булгакова О.
5. Проведення круглого столу на тему: «Особливості аудиту податку на додану вартість» 20.02.19. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Мамедова А.
6. Засідання на тему: «Аудит фінансової звітності підприємств» 20.03.19. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Король М.
7. Проведення круглого столу на тему: «Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні» 17.04.18. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Бернацька М.
8. Засідання на тему: «Методика аудиту єдиного соціального внеску» 15.05.19. к.е.н., ст. викладач Бержанір І.А., Мамедова А.

1. Рекечинська Юлія взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», яка відбулась 22 березня 2018 року у м. Харків.

2. Коротич Андрій підготував наукову роботу на тему «Облік готової продукції підприємства», яка пройшла І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, і була відправлена для участі ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування».


 

Жовтень
Грудень