Інвестиційний клуб

 • Дата оновлення: 13.11.2020

Керівник наукового гуртка: Слатвінський М. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Повх Наталія

Дата, аудиторія та час проведення: другий четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інвестиційних інструментів та поглиблення навичок інвестиційного аналізу.

Завдання функціонування гуртка:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • розуміння сутності інвестиційної діяльності, а також поглиблення навичок аналізу процесів інвестування;
 • формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;
 • дослідження теоретико-методичних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.
 • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

 

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Погорєлова Анна 45
2 Процько Каріна 45
3 Кучеренко Юлія 41
4 Повх Наталія 65м
5 Перепелиця Святослав 61м
6 Дацюк Альона 64м(1)

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 12.09.2019 Слатвінський М. А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Організаційні засади застосування методів оцінювання вартості капіталу інвестиційного проекту» 10.10.2019 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 14.11.2019 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Стратегія управління інвестиційною діяльністю підприємства» 12.12.2019 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Роль фінансового інвестування у розвитку підприємства» 13.02.2020 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Аналіз соціальних аспектів інвестиційного проекту» 12.03.2020 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Проблеми та перспективи формування привабливого інвестиційного клімату» 09.04.2020 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

8 Проведення круглого столу: «Активізація інвестиційної діяльності підприємств та її безпека» 14.05.2020 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

За результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) підготовлено доповіді для участі у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких опубліковано тези в збірниках матеріалів цих конференцій:

 • Дяченко, А. С. Загрози економічній безпеці підприємств телекомунікаційної галузі / А. С. Дяченко, М. А. Слатвінський // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 75-76.
 • Кугач М. В. Оцінка та аналіз реальних інвестицій / М. В. Кугач, К. С. Москаленко // Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: зб. мат. міжвузівської науково-практ. конф., м. Вінниця, 18 квітня 2018 р.: у 2-х т. – Т.2, Ч.2 / ред. кол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2018 – С. 79-81.
 • Цуркань Д. М. Аналіз капітальних інвестицій в Україні / Д. М. Цуркань, М. В. Бойко // Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: зб. мат. міжвузівської науково-практ. конф., м. Вінниця, 18 квітня 2018 р.: у 2-х т. – Т.2, Ч.2 / ред. кол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2018 – С. 79-81.
 • Слатвінський М. А. Оцінювання ефективності управління системою економічної безпеки підприємства / М. А. Слатвінський, А. С. Дяченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня ‑ 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 128-131.

2) підготовлено та успішно захищено учасниками студентського наукового гуртка випускні кваліфікаційні роботи:

 • Корженко С. С. Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи економічної безпеки;
 • Горбонос Р. І. Організаційний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.
 • Дяченко А. С. Оцінювання ефективності управління системою економічної безпеки підприємства

 3) підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економічна безпека» студента 54м(2) гр. Дяченко А. С. на тему: «Адміністративно-правове регулювання в сфері економічної безпеки підприємств телекомунікаційної галузі»;

4) за результатами проведення I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» Дяченко А. С. виборов 1 місце і був направлений до участі в ІІ етапі.


Міні галерея


Лютий