Інвестиційний клуб

 • Дата оновлення: 06.04.2018

Керівник наукового гуртка: Слатвінський М. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Дяченко А. С.

Дата, аудиторія та час проведення: другий четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інвестиційних інструментів та поглиблення навичок інвестиційного аналізу.

Завдання функціонування гуртка:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • розуміння сутності інвестиційної діяльності, а також поглиблення навичок аналізу процесів інвестування;
 • формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;
 • дослідження теоретико-методичних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.
 • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

 

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Баланюк Тетяна Едуардівна 21
2 Будна Анастасія Вікторівна 21
3 Гаврилюк Денис Петрович 21
4 Горбонос Роман Ігорович 64м
5 Дяченко Андрій Сергійович 54м(2)
6 Корженко Сергій Сергійович 64м

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 14.09.2017 Слатвінський М. А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Організаційний механізм забезпечення інвестиційної безпеки підприємства» 12.10.2017 Слатвінський М. А.,

Горбонос Р. І.

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 02.11.2017 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи інвестиційної безпеки» 14.12.2017 Слатвінський М. А.,

Корженко С. С.

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Методи оцінювання ефективності інвестицій» 11.01.2018 Слатвінський М. А.,

Баланюк Т. Е.

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Адміністративно-правове регулювання інвестиційної діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств» 08.02.2018 Слатвінський М. А.,

Дяченко А. С.

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Аналіз соціальних аспектів інвестиційного проекту» 15.03.2018 Слатвінський М. А.,

Будна А. В.

8 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Бізнес-планування інвестиційного проекту» 12.04.2018 Слатвінський М. А.,

Гаврилюк Д. П.

9 Проведення круглого столу: «Активізація інвестиційної діяльності підприємств та її безпека» 10.05.2018 Слатвінський М. А.,

члени гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) підготовлено доповіді для участі у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких опубліковано тези в збірниках матеріалів цих конференцій:

 • Горбонос, Р. І. Організація забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств / Р. І. Горбонос, М. А. Слатвінський // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . –Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 149-150
 • Корженко, С. С. Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи економічної безпеки / С. С. Корженко, М. А. Слатвінський // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . –Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 158-159
 • Дяченко, А. С. Загрози економічній безпеці підприємств телекомунікаційної галузі / А. С. Дяченко, М. А. Слатвінський // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 75-76

2) підготовлено та успішно захищено учасниками студентського наукового гуртка випускні кваліфікаційні роботи:

 • Корженко С. С. Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи економічної безпеки;
 • Горбонос Р. І. Організаційний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.

 

3) підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економічна безпека» студента 54м(2) гр. Дяченко А. С. на тему: «Адміністративно-правове регулювання в сфері економічної безпеки підприємств телекомунікаційної галузі»;

4) за результатами проведення I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» Дяченко А. С. виборов 1 місце і був направлений до участі в ІІ етапі.


Міні галерея


Червень
Серпень