Бізнес-етика в галузі

  • Дата оновлення: 10.12.2020

Керівник групи: викладач-стажист кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Малярчук  Наталія Миколаївна. Назва наукового гуртка (проблемної групи) «Бізнес-етика в галузі».

День, аудиторія, час проведення засідань: Перший вівторок місяця, ауд. 316, 14 год. 20 хв. “Дистанційно платформа ZOOM”

Мета діяльності проблемної групи – виховання в учасників теоретичних знань та практичних вмінь з використання методів бізнес етики в галузі та застосування їх у в майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

– ознайомити студентів з теоретичними засадами прийняття управлінських рішень;

– оволодіти методикою (технологією) підготовки і прийняття управлінських рішень;

– сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень;

– вдосконалити практичні навики творчого і неформального застосування одержаних знань у сфері управлінської діяльності;

– оволодіти основами психології прийняття управлінських рішень;

– залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Галака  Н. 23
2. Клименко С. 23
3. Ложенко Г. 23
4. Манелюк А. 23
5. Миронічев М. 23
6. Майструк В. 23 м.б. 

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Значення етики в професійній діяльності 01.09.20 Манелюк А. 23 гр.
2. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності 06.10.20 Майструк В. 23м\б
3. КСВ у системі управління організацією 03.11.20 Галака Н. 23 гр.
4. Невербальні засоби спілкування та культура поведінки 01.12.20 Клименко С. 23 гр.
5. Вербальні засоби спілкування та мовленевий етикет план 02.02.21 Миронічев М. 23 гр.
6. Етика та етикет у діловому спілкуванні план 02.03.21 Миронічев М. 23 гр.
7. Імідж менеджера як ділової людини план 06.04.21 Майструк В. 23м\б
8. Механізми та принципи ділового спілкування план 04.05.21 Галака Н. 23 гр.

Під керівництвом викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Малярчук Наталії Миколаівни проходять засідання групи «Бізнес-етика в галузі» по розгляду актуальних питань, що присвячені дослідженню тенденцій ділової етики в галузі, а також проводяться тренінги по підготовці та написанню статей, тез і участі у наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах.

За результатами роботи проблемної групи, з початку навчального року, студенти брали участь у наукових заходах, що проводилися на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.


 

Міні галерея


Червень
Серпень