Інформаційні системи в обліку та аудиті

  • Дата оновлення: 18.01.2021

Керівник наукового гуртка: Демченко Т. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Налбатов Олег

Дата, аудиторія та час проведення: друга п’ятниця місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретичної та практичної  бази використання інформаційних систем в обліку та аудиті, поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур.

Завдання функціонування гуртка:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • розуміння сутності функціонування сучасних інформаційних систем в обліку і аудиті, а також поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур;
  • формування у студентів теоретичної та практичної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті;
  • дослідження теоретико-методичних і практичних питань використання комп’ютерних програм в обліку і аудиті.
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Мачарашвілі Руслана 45
2 Олійник Вадим 45
3 Починок Аліна 45
4 Налбатов Олег 55 м

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 11.09.2020 Демченко Т.А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Потреба у фахівцях зі знаннями сучасних інформаційних систем і технологій» 09.10.2020 Демченко Т.А.

 

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 13.11.2020 Демченко Т.А.,

члени гуртка

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Розвиток сучасних інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті» 11.12.2020 Демченко Т.А.,

Мачарашвілі Р.

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Використання бізнесом сучасних програмних продуктів, зокрема в обліку і аудиті» 12.02.2021 Демченко Т.А.,

Олійник В.

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Облік заробітної плати в сучасній ПП «1С: Бухгалтерія 8.2» 12.03.2021 Демченко Т.А.,

Налбатов О.

7 Проведення круглого столу на тему: «Комп’ютерні технології – реалії сьогодення, виклики у майбутньому» 09.04.2021 Демченко Т.А.,

Починок А.

8 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Забезпеченість програмними засобами бухгалтерських та аудиторських служб» 14.05.2021 Демченко Т.А.,

члени гуртка

Прийнято участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (31 жовтня – 1 листопада 2019р. (м. Умань). 

Взято участь у 2 турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». Налбатов Олег  виконав роботу на тему «Особливості обліку венчурної діяльності підприємств України»

[/accordion_li]

Міні галерея


Лютий