Інформаційні системи в обліку та аудиті

  • Дата оновлення: 20.02.2020

Керівник наукового гуртка: Демченко Т. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Налбатов Олег

Дата, аудиторія та час проведення: друга п’ятниця місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретичної та практичної  бази використання інформаційних систем в обліку та аудиті, поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур.

Завдання функціонування гуртка:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • розуміння сутності функціонування сучасних інформаційних систем в обліку і аудиті, а також поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур;
  • формування у студентів теоретичної та практичної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті;
  • дослідження теоретико-методичних і практичних питань використання комп’ютерних програм в обліку і аудиті.
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Налбатов Олег 45б
2 Мачарашвілі Руслана 35
3 Олійник Вадим 35
4 Коротич Андрій 55
5 Кутащук Віка 55

№ з/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 13.09.2019 Демченко Т.А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасні інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 11.10.2019 Демченко Т.А.,

Налбатов О.

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 08.11.2019 Демченко Т.А.,

члени гуртка

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Новітні інформаційні системи і технології в аналізі та аудиті» 13.12.2019 Демченко Т.А.,

Олійник В.

5 Проведення круглого столу: «Інформаційні системи в сучасних бізнес-процесах». Підготвка до участі у конкурсі бізнес-планів 14.02.2020 Демченко Т.А.,

члени гуртка

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Облік товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахункових операцій з використанням сучасних комп’ютерних програм» 13.03.2020 Демченко Т.А.,

Коротич А.

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Облік заробітної плати з використанням сучасних комп’ютерних програм» 10.04.2020 Демченко Т.А.,

Налбатов О.

8 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування фінансової  звітності в сучасних комп’ютерних бухгалтерських програмах» 08.05.2020 Демченко Т.А.,

Кутащук В.

Прийнято участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (31 жовтня – 1 листопада 2019р. (м. Умань). 

Взято участь у 2 турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». Налбатов Олег  виконав роботу на тему «Особливості обліку венчурної діяльності підприємств України»

Міні галерея


Травень
Липень