Інформаційні системи в обліку та аудиті

  • Дата оновлення: 10.04.2018

Керівник наукового гуртка: Демченко Т. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Ковальчук М. С.

Дата, аудиторія та час проведення: друга п’ятниця місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретичної та практичної  бази використання інформаційних систем в обліку та аудиті, поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур.

Завдання функціонування гуртка:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • розуміння сутності функціонування сучасних інформаційних систем в обліку і аудиті, а також поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур;
  • формування у студентів теоретичної та практичної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті;
  • дослідження теоретико-методичних і практичних питань використання комп’ютерних програм в обліку і аудиті.
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Кобзін Богдан Геннадійович 31
2 Перепелиця Святослав Ігорович 31
3 Шевчук Мар’яна Андріївна 31
4 Ковальчук Марина Сергіївна 31
5 Глущенко Іван Миколайович 41
6 Федько Владислав Дмитрович 55м

 

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 22.09.2017 Демченко Т.А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Використання сучасних інформаційних систем в обліку на підприємствах України» 20.10.2017 Демченко Т.А.,

Шевчук М. А.

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт на тему: «Облік дебіторської заборгованості на підприємстві». 17.11.2017 Демченко Т.А.,

учасники гуртка

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасні інформаційні системи в аналізі та аудиті» 15.12.2017 Демченко Т.А.,

Глущенко І.М.

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Особливості обліку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків з підзвітними особами з використанням сучасних комп’ютерних бухгалтерських програм» 19.01.2018 Демченко Т.А.,

Ковальчук М.С.

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Особливості обліку зобов’язань на підприємстві з використанням сучасних комп’ютерних бухгалтерських програм» 23.02.2018 Демченко Т.А.,

Федько В.Д.

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Особливості обліку заробітної плати з використанням сучасних комп’ютерних бухгалтерських програм» 16.03.2018 Демченко Т.А.,

Кобзін Б.Г.

8 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування фінансової  звітності в сучасних комп’ютерних бухгалтерських програмах» 20.04.2018 Демченко Т.А.,

Перепелиця С.І.

9 Проведення круглого столу: «Використання сучасних інформаційних технологій і систем в бізнесі» 18.05.2018 Демченко Т.А.,

учасники гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) підготовлена доповідь для участі у міжнародній науково-практичній конференції, за результатами проведення якої опубліковано тези в збірнику матеріалів конференції:

Демченко Т. А. Значення дебіторської заборгованості на підприємстві /Т. А. Демченко, М. С. Ковальчук // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 122–124.

2) підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» студента 31 гр. Ковальчук М.С. на тему: «Облік дебіторської заборгованості на підприємстві».

3) за результатами проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» Глущенко І.М. виборов 2 місце.

Міні галерея


Червень
Серпень