Інформаційні системи в обліку та аудиті

  • Дата оновлення: 17.09.2018

Керівник наукового гуртка: Демченко Т. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Налбатов Олег

Дата, аудиторія та час проведення: друга п’ятниця місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретичної та практичної  бази використання інформаційних систем в обліку та аудиті, поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур.

Завдання функціонування гуртка:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • розуміння сутності функціонування сучасних інформаційних систем в обліку і аудиті, а також поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур;
  • формування у студентів теоретичної та практичної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті;
  • дослідження теоретико-методичних і практичних питань використання комп’ютерних програм в обліку і аудиті.
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1 Налбатов Олег 35б
2 Музика Тетяна 35б
3 Починок Тетяна 35б
4 Федько Владислав 65м

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 14.09.2018 Демченко Т.А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасні інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 12.10.2018 Демченко Т.А.,

Налбатов О.

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 09.11.2018 Демченко Т.А.,

члени гуртка

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Новітні інформаційні системи і технології в аналізі та аудиті» 14.12.2018 Демченко Т.А.,

Починок Т.

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Облік товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахункових операцій з використанням сучасних комп’ютерних програм» 08.02.2019 Демченко Т.А.,

Федько В.

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Облік заробітної плати з використанням сучасних комп’ютерних програм» 15.03.2019 Демченко Т.А.,

Музика Т.

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування фінансової  звітності в сучасних комп’ютерних бухгалтерських програмах» 12.04.2019 Демченко Т.А.,

Починок Т.

8 Проведення круглого столу: «Інформаційні системи в сучасних бізнес-процесах» 10.05.2019 Демченко Т.А.,

члени гуртка

З початку навчального року за результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) підготовлена доповідь для участі у міжнародній науково-практичній конференції, за результатами проведення якої опубліковано тези в збірнику матеріалів конференції:

Демченко Т. А. Значення дебіторської заборгованості на підприємстві /Т. А. Демченко, М. С. Ковальчук // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 122–124.

2) підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» студента 31 гр. Ковальчук М.С. на тему: «Облік дебіторської заборгованості на підприємстві».

3) за результатами проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» Глущенко І.М. виборов 2 місце.

Міні галерея


Листопад