Готельно-ресторанна справа

  • Дата оновлення: 28.04.2021

Підготовка професіоналів із спеціальності  «Готельно-ресторанна справа» орієнтована на освоєння сучасних принципів ведення готельно-ресторанного бізнесу, управлінських та організаційних навичок, інноваційних технологій в індустрію гостинності, прогресивних форм та методів організації виробництва та обслуговування, створення та бізнес-планування підприємств індустрії гостинності, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг,

Навчальний процес включає основні напрями професійної та практичної підготовки ініціативних та спроможних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі сучасних фахівців з готельно-ресторанного бізнесу, які здатні вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності.

За ступенем «молодший бакалавр»

Бюджетні конкурсні пропозиції
241 Готельно-ресторанна справа денна/

заочна

1р.10м 1.Українська мова та література (сертифікат)

2.Іноземна мова або історія України або математика або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

 Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

тел. – 098-468-68-34; 096-390-22-39

241 Готельно-ресторанна справа (спеціалізація за вибором: інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг) денна/

заочна

3р.10м 1.Українська мова та література (сертифікат)

2.Іноземна мова (сертифікат)

3.Історія України або математика або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

241 Готельно-ресторанна справа (спеціалізація за вибором: інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг) денна/

заочна

3 р.5 м.* 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України (сертифікат)

3.Фаховий (Оганізація ГРС)

241 Готельно-ресторанна справа (спеціалізація за вибором: інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг) денна/

заочна

2р.10м* 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України (сертифікат)

3.(Основи готельного обслуговування)

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Небюджетні конкурсні пропозиції
241 Готельно-ресторанна справа (спеціалізація за вибором: інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг) денна/

заочна

2р.10м.*  

1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Іноземна мова або біологія або географія (сертифікат)

3.(Основи готельного обслуговування)

 

Магістерські програми

241 Готельно-ресторанна справа денна/
заочна
1 р. 4 м. 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Устаткування закладів готельно-ресторанної справи

241 Готельно-ресторанна справа денна/
заочна
1 р. 4 м. / 1 р. 9 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Комплексний іспит основи готельно-ресторанної справи

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності  «Готельно-ресторанна справа» можуть обіймати посади:

 

генерального директора (керівника) готельного або  ресторанного підприємства;

– топ-менеджера закладу готельно-ресторанного господарства;

– фахівця з гостинності, конференц-сервісу,  санаторно-курортної справи;

– готельєра;

– ресторатора;

– керівника структурного підрозділу підприємства готельного господарства (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом тощо);

– керівника структурного підрозділу підприємства ресторанного господарства (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом тощо);

– спеціаліста з адміністративної роботи (головного адміністратора служби прийому та розміщення у готелі, менеджера-адміністратора);

– керівника (провідного фахівця) зі сфери гостинності та туризму у державних органах місцевого самоврядування;

–  викладача навчального закладу.

  

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

Листопад