Управління персоналом та економіка праці

 • Дата оновлення: 16.02.2017

Вміння поводитися з людьми – це товар, який можна купити точно так само, як ми купуємо цукор чи каву … І я заплачу за таке вміння більше, ніж за будь-що інше на світі.

Джон Рокфеллер

«Управління персоналом та економіка праці» – порівняно новий напрям підготовки, який надає унікальну можливість отримати престижну та добре оплачувану професію, яка є затребуваною в усіх сферах діяльності на підприємствах та в установах різних форм власності.

Основною задачею фахівця з управління персоналом є забезпечення підприємств, організацій та установ кваліфікованими працівниками, які б якісно виконували свої функціональні обов’язки.

Випускники за цим напрямом можуть працювати у державних та місцевих органах влади; промислових та торгівельно-посередницьких підприємствах; іноземних компаніях і фірмах; підприємствах малого, середнього та великого бізнесу; закладах освіти.

Фахівці з управління персоналом та економіки праці можуть обіймати посади:

 • фахівця державної служби та державного управління;
 • начальника з кадрових питань, інспектора з кадрів;
 • фахівця управління соціального захисту населення;
 • менеджера з персоналу;
 • економіста з організації та оплати праці;
 • економіста з праці;
 • інспектора з соціальної допомоги;
 • фахівця з питань зайнятості;
 • менеджера з пенсійного страхування.

Опанувавши курс дисциплін, передбачених освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «Бакалавр» за напрямом «Управління персоналом та економіка праці», Ви зможете виконувати наступні функції:

 • управління колективом державних та приватних підприємств;
 • формування основ корпоративної культури;
 • управління соціально-психологічними відносинами в колективі;
 • пошук, підбір та оцінка працівників;
 • створення системи мотивації на підприємстві;
 • ведення кадрової документації підприємства згідно вимог чинного законодавства та встановлених державних стандартів та інше.

Додатково Ви можете отримати одну чи декілька спеціалізацій (назва відповідної спеціалізації зазначається у додатку до диплома):

 • державне управління та державна служба;
 • адміністративний менеджмент;
 • менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування;
 • бізнес-психологія та HR-менеджмент.

Вимоги до зарахування: на конкурсній основі за результатами незалежного оцінювання якості освіти або результатами фахового вступного іспиту.

Форма навчання: денна.

Тривалість навчання: для отримання ОКР «Бакалавр» складає 4 роки після закінчення школи; 3 роки після закінчення непрофільного коледжу; 2 роки після закінчення коледжу профільних спеціальностей.

Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр з управління персоналом та економіки праці.

Червень
Серпень