Менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Причиною мого навчання менеджменту у сфері охорони здоров’я стала гостра нестача управлінських знань. Освоєння відповідної навчальної програми дало відповіді на питання управління персоналом, фінансами, маркетингом, розвитком бізнесу. Отримані знання допомагають вирішувати ряд проблем, що виникають у роботі. Окремо хотілося б відмітити отримані знання в сфері маркетингу та реклами, що дозволили більш ефективно використовувати промоційні інструменти та відкорегувати раіше створений рекламний план клініки.

Валерій Васьковский, генеральний

директор клініки «311»

Обравши напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці» зі спеціалізацією «Менеджер медичного та фармацевтичного обслуговування», Ви оволодієте ґрунтовними теоретичними та науково-прикладними принципами стратегічного управління підприємствами у сфері охорони здоров’я і фармації.

Випускники з цією спеціалізацією можуть працювати в системі провідних фармацевтичних підприємств, аптек та аптечних баз; на оптових комерційно-посередницьких медичних фірмах; закордонних представництвах фірм-виробників.

Фахівці підготовлені за цією спеціалізацією можуть займати посади:

  • керівника та менеджера медичних та фарма­цевтичних організацій;
  • керівника управління охорони здоров’я обласних районних держадміністрацій;
  • викладача та наукового співробітника науково-дослідних медичних і фармацевтичних інститутів.

До професійних обов’язків фахівця з цією спеціалізацією входять:

  • стратегічне управління фармацевтичними підприємствами;
  • підбір, оцінка та розвиток працівників у сфері охорони здоров’я і фармації;
  • обґрунтування цінової та асортиментної політики на лікарські засоби;
  • оптимізація комерційно-виробничої діяльності фармацевтичних компаній.
Червень
Серпень