Менеджер міжнародного бізнесу

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Во время встреч с представителями Японской Торговой палаты в Сингапуре я узнал, что японцы постоянно инвестировали в свои предприятия, непрерывно обновляя их. Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, они намерены приобретать наиболее передовую технологию для оснащения своей промышленности. Тем не менее, самое сильное впечатление на меня произвел тот акцент, который японцы делают на вложении капитала в людей, которые работают с этими машинами и управляют компаниями. Чтобы добиться наилучшего использования современного оборудования, они непрерывно обучают и переквалифицируют свои кадры. Такой подход гарантирует, что японцы всегда будут впереди.

Ли Куан Ю, премьер-министр Сингапура

Фахівці спеціальності «Бізнес-адміністрування» зі спеціалізацією «Менеджери міжнародного бізнесу» – це керівники, які здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють основними принципами і нормами міжнародного бізнесу, тактикою діяльності і методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції.

Потребу в фахівцях у галузі міжнародного бізнесу мають компанії, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном.

Фахівці, підготовлені за цією спеціалізацією, можуть працювати:

  • державним службовцем профільних міністерств та відомств;
  • менеджером з валютних операцій;
  • керівником та співробітником у дипломатичних
  • представництвах та державних установах за кордоном;
  • менеджером зовнішньо-торгівельної, фінансово-інвестиційної та фондової компаній;
  • менеджером у зарубіжних фірмах та їхніх представництвах;
  • менеджером туристичного бізнесу;
  • менеджером митної діяльності.
Липень
Вересень