Менеджер медичного та фармацевтичного обслуговування

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Навчання управлінню в сфері охорони здоров’я дозволило мені систематизувати знання та досвід, який я отримав в своїй роботі раніше, забезпечило більш глибоке розуміння менеджменту в медицині. Найактуальнішими для мене стали фінансовий менеджмент і маркетинг. Знання, отримані в цій царині, дозволяють вже зараз більш ефективно управляти персоналом, будувати фінансову систему фонду, планувати його розвиток в майбутньому.

Сергій Сошинський, президент Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я українського народу»

 

Обравши спеціальність «Бізнес-адміністрування» зі спеціалізацію «Менеджер медичного та фармацевтичного обслуговування», Ви оволодієте ґрунтовними теоретичними та науково-прикладними принципами стратегічного управління підприємствами у сфері охорони здоров’я і фармації.

Випускник з цією спеціалізацією може працювати в системі провідних фармацевтичних підприємств, аптек та аптечних баз; на оптових комерційно-посередницьких медичних фірмах; закордонних представництвах фірм-виробників.

Фахівці, підготовлені за цією спеціалізацією, можуть займати посади:

  • керівника та менеджера медичних та фарма­цевтичних організацій;
  • керівника управління охорони здоров’я обласних, районних та держадміністрацій;
  • викладача та наукового співробітника ВНЗ.

До професійних обов’язків фахівця з цією спеціалізацією входять:

  • стратегічне управління фармацевтичними підприємствами;
  • обґрунтування цінової та асортиментної політики на лікарські засоби;
  • удосконалення системи збуту лікарських препаратів фармацевтичними підприємствами;
  • оптимізація комерційно-виробничої діяльності фармацевтичних компаній;
  • управління державними закупівлями медичної та фармацевтичної продукції;
  • менеджмент лікувально-профілактичними закладами, в тому числі амбулаторно-поліклінічними та санаторно-курортними.
Червень
Серпень