Адміністративний менеджмент

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Я никогда не говорю: «Мне нужно, чтобы вы это сделали». Я говорю: «Мне интересно, сумеете ли вы это сделать». 

Г. Форд

Напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці» зі спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» передбачає підготовку фахівців, топ-менеджерів, які здатні ефективно управляти колективом підприємств, державних уста­нов та організацій. Вони є продуктивними адміністраторами проектів та програм.

Випускники за цією спеціалізацією мають право займати наступні посади:

  • керівника відділів державних установ та відомств;
  • радника, експерта-консультанта;
  • керівника адміністративних служб підприємств;
  • керівника прес-служби (центральних органів державної влади);
  • начальника головного управління (місцевих орга­нів державної влади);
  • менеджера із питань регіонального розвитку;
  • менеджера з питань комерційної діяльності та управління;
  • менеджера із зовнішньоекономічної діяльності;
  • менеджера з підбору, забезпечення та роботи з персоналом.
Червень
Серпень