Стойка Сергій Олександрович – куратор 45, 45а, 45б груп

  • Дата оновлення: 22.03.2021

Виховання та навчання починаються з найперших років існування і тривають до кінця життя.
Платон

Кура́тор (лат. curator від curare — піклуватися) організує систему відносин через різноманітні види виховної діяльності академічної групи, створює умови для індивідуального самовиразу кожного студента і розвитку кожної особистості.
Куратор – це вчитель, наставник, друг…..

 

 

 

 

НЕМАЄ НАСТІЛЬКИ ПОГАНОЇ ЛЮДИНИ, ЯКОГО Б ГАРНЕ ВИХОВАННЯ НЕ ЗРОБИЛО КРАЩИМ

 

Теплицька Оксана –  староста 45, 45б груп 

 

Пашковська Вікторія – заступник старости 45, 45б груп

староста 45 а/н групи Король Марія Сергіївна

заступник старости 45 а/н групи Тетервак Анна Миколаївна

Педагогічний супровід професійного та особистісного зростання студентської молоді, підтримка її творчих ініціатив спрямовані на гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу в Університеті.

Січень
Березень