Проблеми та перспективи розвитку економіки країн світу

  • Дата оновлення: 12.04.2018

Керівник наукового гуртка

Стойка Віталій Олександрович, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

Староста гуртка:

Брагінець Т. О., студентка 24 гр.

Мета функціонування наукового гуртка:

дослідження актуальних проблем розвитку національної економіки, вивчення зарубіжного досвіду функціонування суб’єктів господарювання і можливості його застосування в Україні.

Завданнями наукового гуртка:

  • стимулювання у студентів інтересу до науково-дослідної роботи у галузі економіки;
  • допомога студентам в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем та перспектив розвитку відносин України з країнами Європейського Союзу;
  • сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу з дисципліни «Основи економічної теорії»;
  • виявлення обдарованих і талановитих студентів, застосування їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань у напрямку підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання економіки країн світу.

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 220, 15 год. 50 хв.

1 Болецька Валентина 23 група
2 Брагінець Тетяна 24 група
3 Демідова Юлія 28 група
4 Климчук Вікторія 24 група
5 Рябков Григорій 28 група
6 Ситник Катерина 23 група
7 Верещак Дмитро 64 м група
8 Ящук Анастасія 43 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1
Обрання старости наукового гуртка студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів
 
 12.09.2017 р.
Стойка В. О.,

Верещак Д.

2  
Знайомство членів наукового гуртка з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень
 
 10.10.2017 р.
Стойка В. О.,

Болецька В.

3  
Засідання наукового гуртка на тему: «Сучасні аспекти розвитку відносин України з країнами Європейського Союзу»
 
 14.11.2017 р.
Стойка В. О.,

Демідова Ю.

4  
Засідання наукового гуртка на тему: «Розвиток аграрних відносин та їх регулювання у розвинутих країнах світу в умовах постіндустріальної трансформації економічних систем»
 
 12.12.2017 р.
Стойка В. О.,

Брагінець Т.

5  
Круглий стіл на тему: «Роль та функції венчурного капіталу в умовах формування економіки інституційно-інноваційного типу»
 
 13.02.2018 р.
Стойка В. О.,

Климчук В.

 

6  
Засідання наукового гуртка на тему: «Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки»
 
 13.03.2018 р.
Стойка В. О.,

Болецька В.

7  
Круглий стіл на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативних джерел енергії»
 
 10.04.2018 р.
Стойка В. О.,

Брагінець Т.

8  
Засідання наукового гуртка на тему: «Проблеми та перспективи розвитку державного регулювання економіки у країнах, що розвиваються»
 
 08.05.2018 р.
Стойка В. О.

Климчук В.

9  
Проведення підсумкового засідання наукового гуртка
 
 12.06.2018 р.
Стойка В. О.

Члени наукового гуртка студентського наукового товариства беруть участь у заходах різного рівня, що організовуються та проводяться на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Болецька Валентина, Брагінець Тетяна та Демідова Юлія брали участь у роботі науково-методичного семінару «Найважливіший інструмент побудови ефективної держави: система державного фінансового контролю» (06 грудня 2017 р., м. Умань).

Климчук Вікторія, Рябков Григорій і Ситник Катерина були учасниками обговорення сучасних економічних проблем на науково-методичних семінарах «Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин» (30 листопада 2017 р., м. Умань), «Механізми підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств» (28 лютого 2017 р., м. Умань).

Верещак Дмитро та Ящук Анастасія брали участь у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (30 листопада – 1 грудня 2017 р., м. Умань).

 

Публікації студентів:

  1. Верещак Д. Економічна безпека підприємства як фактор впливу на підвищення конкурентоспроможності / Д. Верещак // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 р., м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 147-148.
  2. Ящук А. Р. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні / А. Р. Ящук // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада – 1 грудня 2017 р., м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 325-326.

    

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень