Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки

  • Дата оновлення: 04.10.2019

 

Становлення сучасної фінансової системи України розпочалося з набуттям нашою державою незалежності. У першій половині 90-х років ХХ ст. реформуються фіскальні органи, казначейство, бюджетна система, розпочинають свою діяльність перші комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії. З розвитком цих процесів виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах фінансового профілю.

У 1994 році до підготовки спеціалістів фінансового сектору національної економіки долучився Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, який першим на Черкащині здійснив набір абітурієнтів на спеціальність «Фінанси».

З 1996 року у структурі економічного факультету Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини, як самостійну структурну одиницю, створено кафедру фінансів і кредиту, першим завідувачем якої став Степаненко В. О., д. е. н., професор.

З 2012 року на економічному факультеті розпочато підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

В ході реформування економічного факультету, 01 вересня 2015 року, на його базі створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, в структурі якого розпочала свою діяльність кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки. Кафедру очолює Слатвінський Максим Анатолійович, к. е. н., професор.

Головна мета науково-освітньої діяльності кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, страхування, обліку і аудиту, фінансово-економічної безпеки, які оволоділи фундаментальними знаннями та отримали практичні навички, достатні для працевлаштування на керівних посадах у фінансових структурах, освітніх закладах, банках, страхових компаніях, на вітчизняних та закордонних підприємствах тощо.

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову роботу, працюють над темою наукових досліджень: «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». В межах цієї теми опублікувано ряд наукових та науково-методичних праць, у тому числі в міжнародних виданнях.

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями:

Бакалавр

•    071 «Облік і оподаткування»
•    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Магістр

•    071 «Облік і оподаткування»
•    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
•    073 «Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)»

 

Склад кафедри:

Слатвінський Максим Анатолійович кандидат економічних наук, професор ms@udpu.edu.ua У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка…Читати далі

Савченко Володимир Федорович savchenko.v@udpu.edu.ua доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Української академії наук, академік Академії економічних наук України. У 1995 році пройшов перепідготовку…Читати далі

Осадчук Наталія Володимирівна старший викладач nat_osadchuk@ukr.net Тематика наукових досліджень: Бюджетоспроможність регіону (на матеріалах центральних областей України) Викладає навчальні дисципліни: фінанси підприємств, фінансовий ринок, аудит      …Читати далі
Курмаєв Петро Юрійович доктор економічних наук, професор kurmaiev.p@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з…Читати далі
Демченко Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки tetyana.demchenko@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному…Читати далі
Білошкурський Микола Васильович кандидат економічних наук, доцент biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю…Читати далі
Вінницька Оксана Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент vinnytska.o@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У…Читати далі
Дем`янишина Олеся Андріївна   кандидат економічних наук, доцент demianyshyna.o@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та…Читати далі
Чвертко Людмила Андріївна кандидат економічних наук, доцент chvertko.l@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському…Читати далі
Мельничук Юлія Миколаївна кандидат економічних наук, доцент melnychuk.y@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і…Читати далі
Гвоздєй  Наталія Іванівна кандидат економічних наук, доцент gvozdej.n@udpu.edu.ua У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У…Читати далі
Корнієнко Тетяна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент korniyenko.t@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом…Читати далі
Бержанір Інна Анатоліївна кандидат економічних наук,  доцент berzhanir.i@udpu.edu.ua У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». У 2011…Читати далі
Стойка Сергій Олександрович кандидат економічних наук, доцент stojka.s@udpu.edu.ua У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси»…Читати далі
Станіславчук Наталія Олексіївна викладач natali-st86@ukr.net У 2008 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом магістра з…Читати далі

Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри

Контактна інформація

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий