Маркетинг в системі управління сучасним підприємством

 • Дата оновлення: 20.10.2022

Керівники гуртка:

 • к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Гуменюк А. В.,
 • старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Гарматюк Олена Валентинівна.

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, 14 год. 20 хв., ауд. 316.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
 • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Ложенко Ганна Петрівна 43
2. Манелюк Анна Петрівна 43
3. Черній Анастасія Володимирівна 43
4. Галака Наталія  43
5. Гуловська Катерина 33 
6. Лойтаренко Сергій 33 
7. Мельник Владислав 33 
8. Шарандак Максим 33
9. Ляпало Олександра 23
10. Цистан Денис 23
11. Лавренюк Володимир 23
Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 28.09.2022 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.

2. Участь у науково-практичному семінарі «Діджитал – маркетинг для малого бізнесу» 25.10.2022 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.

3. Участь в VІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» 17.11.2022 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.

члени гуртка

4. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: «Новітні підходи до маркетингу в цифровій економіці» 30.12.2022 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

5. Організація та проведення Круглого стола: «Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу» 22.01.2023 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

6. Організація та проведення диспуту на тему: «Стратегії захисту національних брендів» 29.03.2023 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «SMM як інструмент маркетингових комунікацій» 29.03.2023 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Проблеми розвитку інноваційного маркетингу в Україні» 26.04.2023 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

9. Обговорення результатів досліджень з теми: «Специфіка проведення кабінетних маркетингових досліджень» 31.05.2023 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

10. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 31.05.2023 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

[/accordion_li]

Участь в наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» взяли участь:

Болецька В. П. – тема наукової роботи «Впровадження інноваційного маркетингу в аграрних підприємствах»;

Публікації:

 1. Лисак А. А. Прихована реклама як сучасний інструмент маркетингових комунікацій. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали науково-практичної інтернет конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листопала 2020 р.). Умань, 2020. С.217-220
 2. Котляр І.І. Бенчмаркінг як шлях до конкурентних переваг. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.33–35
 3. Нипка Т.В. Нові пріоритети міжнародної маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та інтеграції України у світове господарство. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.94–97

 


 

Міні галерея


Листопад