Сучасні проблеми обліку та оподаткування

 • Дата оновлення: 05.12.2022

Керівник проблемної групи: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста проблемної групи: Килимник Юлія, студентка 35 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування проблемної групи: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання проблемної групи:

 • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
 • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
 • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
 • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
 • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Килимник Юлія Русланівна III курс, 35 група
2. Павліченко Любов Леонідівна ІII курс, 35 група
3. Іванко Віталій Ігорович ІV курс, 45 група
4. Голенко Вікторія  ІІI курс, 35 група
5. Кучеренко Олена Сергіївна V курс, 55 група
6. Повх Єлизавета Сергіївна V курс, 55 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи здобувачів вищої освіти. 25.08.2022 Дем’янишина О. А

члени групи

2. Засідання на тему

«Облік і оподаткування в торгівельному бізнесі»

29.09.2022 Дем’янишина О. А.

Іванко В.І.

Голенко В.

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Круглий стіл на тему: «Облік в об’єднаних територіальних громадах»

27.10.2022 Дем’янишина О. А.

члени групи

Кучеренко О. С.,

Повх Є. С.

4. Засідання на тему: «Знижки та програми лояльності в МСФЗ-обліку: ключові аспекти» 24.11.2022 Дем’янишина О. А.

Килимник Ю.Р.

 

5. Міні-конференція на тему: «Сучасні аспекти ведення обліку на підприємствах різної організаційно-правової форми» 29.12.2022 Дем’янишина О. А.

члени групи

Повх Є.С.

6. Тренінг «Облік витрат виробництва та готової продукції « 30.03.2023 Дем’янишина О. А.

Іванко В.І.

7. Засідання на тему: «Узгодження прибутку за даними бухгалтерського та податкового обліку» 27.04.2023 Дем’янишина О. А.

Кучеренко О. С.

члени групи

8. Підведення підсумків роботи групи за рік 25.05.2023 Дем’янишина О. А.

члени групи

За результатами роботи проблемної групи його учасники:

З початку навчального року за результатами роботи проблемної групи його учасниками:

1) взято участь:

Голенко В. М., Килимник Ю. Р. у роботі ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», (м. Умань, 17 листопада 2022 р.)

Іванко В.І., Килимник Ю. Р., Кучеренко О. С., Лиса Д.В., Повх Є.С., Павліченко Л.Л. у роботі VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», (м. Умань 18 листопада 2021 року)

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

 1. Килимник Ю. Р. Облік і оподаткування бізнес-процесів на підприємстві Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Слатвінська Л. А., Чвертко Л. А., Джога О. В., Благополучна А. Г. Умань : Візаві, 2022. С. 116 – 120.
 2. Голенко В. М. Переваги використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Слатвінська Л. А., Чвертко Л. А., Джога О. В., Благополучна А. Г. Умань : Візаві, 2022. С. 112 – 115.
 3. Іванко В.І. Сутність податкового обліку та шляхи його оптимізації. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 року, м. Умань / за ред. канд. екон. наук, проф. М.А. Слатвінський. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 265 – 268.
 4. Килимник Ю.Р. Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 року, м. Умань / за ред. канд. екон. наук, проф. М.А. Слатвінський. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 271 – 274.
 5. Кучеренко О. С. Особливості ведення податкового та бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 року, м. Умань / за ред. канд. екон. наук, проф. М.А. Слатвінський. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 294 – 298.
 6. Лиса Д.В., Повх Є.С. Особливості обліку та аналізу експортно-імпортних операцій. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 року, м. Умань / за ред. канд. екон. наук, проф. М.А. Слатвінський. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 306 – 310.
 7. Павліченко Л.Л. Система бухгалтерського обліку в Україні: особливості та розвиток. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 року, м. Умань / за ред. канд. екон. наук, проф. М.А. Слатвінський. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 331 – 334.

3) участь у конкурсах:

підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» студентку 45 групи Кучерено Олена Сергіївна на тему: «Облік доходів і витрат майбутніх періодів на підприємстві: проблеми та шляхи удосконалення» (Національний університет «Чернігівська Політехніка», м. Чернігів, квітень 2021 р.) (сертифікат учасника)

4) участь у студентських олімпіадах

за результатами проведення I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» Іванко В.І. виборов 2 місце.

 


Міні галерея


Січень
Березень