Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні

  • Дата оновлення: 05.10.2022

Керівник проблемної групи: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Махо Ірина, студентка 37 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322 (Google Meet), 14 год. 20 хв

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем ринку туристичних послуг.

Завдання проблемної групи:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування й функціонування ринків туристичних послуг та перспектив їхнього подальшого розвитку;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

1 Махо Ірина 37
2 Гнилозубенко Дмитро 37
3 Паршин Микола 37
4 Кирилюк Олексій 26
5 Дяченко Оксана 56м
6 Волошина Яна 56м
7 Гуцал Дар’я 37

Зміст роботи Дата Відповідальний
Організаційне засідання. Затвердження плану проблемної групи 13.09.2022 р. Кирилюк І. М.

Махо І.

Засідання на тему: «Особливості функціонування туристичного ринку в кризових умовах» 11.10.2022 р. Кирилюк І. М.,

Дяченко О.

Засідання на тему: «Сучасні світові тенденції розвитку туризму. Туризм в Україні: стан та тенденції розвитку». 8.11.2022 р. Кирилюк І. М.,

Волошина Я.

Засідання на тему: «Дослідження туристичного потенціалу м. Умані. Економічні та соціально-культурні аспекти розвитку туризму в місті». Презентація історико-культурних туристичних ресурсів міста. 13.12.2022 р. Кирилюк І. М.,

Махо І.

Засідання на тему: «Сільський зелений туризм: сучасні проблеми та перспективи розвитку (на прикладі Черкаської області)» 7.02.2023 р. Кирилюк І. М.,

Гуцал Д.

Засідання на тему: «Тенденції розвитку туризму в Україні в контексті євроінтеграційних процесів» 14.03.2023 р. Кирилюк І. М.,

Кирилюк О.

Засідання на тему: «Дослідження туристичного потенціалу Черкаського регіону» (підготовка презентації туристичних маршрутів) 11.04.2023 р. Кирилюк І. М.,

Гнилозубенко Д.

Засідання на тему: «Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України». 9.05.2023 р. Кирилюк І. М.,

Паршин М.

 

Міні галерея


Листопад