Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні

 • Дата оновлення: 14.12.2021

Керівник проблемної групи: Демченко Т. А., канд. екон. наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста проблемної групи: Налбатов Олег

Дата, аудиторія та час проведення: друга п’ятниця місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретичної та практичної  бази використання інформаційних систем в обліку та аудиті, поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур.

Завдання функціонування групи:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • розуміння сутності функціонування сучасних інформаційних систем в обліку і аудиті, а також поглиблення навичок облікових та аудиторських процедур;
 • формування у студентів теоретичної та практичної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті;
 • дослідження теоретико-методичних і практичних питань використання комп’ютерних програм в обліку і аудиті.
 • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Група
1. Тімановська Яна Вікторівна 35 б
2. Мартинюк Юрій Анатолійович 35 
3. Рибак Анжела Миколаївна 35 б
4. Томашевська Ольга Сергіївна 35
5. Починок Аліна Сергіївна 55 м
6. Налбатов Олег Олексійович 65 м

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи проблемної групи. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 10.09.2021 Демченко Т.А.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Потреба у фахівцях зі знаннями сучасних інформаційних систем і технологій» 08.10.2021 Демченко Т.А.

 

3 Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт 12.11.2021 Демченко Т.А.,

члени групи

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Розвиток сучасних інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті» 10.12.2021 Демченко Т.А.,

Мачарашвілі Р.

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Використання бізнесом сучасних програмних продуктів, зокрема в обліку і аудиті» 11.02.2022 Демченко Т.А.,

Олійник В.

6 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Облік заробітної плати в сучасній ПП «1С: Бухгалтерія 8.2» 11.03.2022 Демченко Т.А.,

Налбатов О.

7 Проведення круглого столу на тему: «Комп’ютерні технології – реалії сьогодення, виклики у майбутньому» 08.04.2022 Демченко Т.А.,

Починок А.

8 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Забезпеченість програмними засобами бухгалтерських та аудиторських служб» 13.05.2022 Демченко Т.А.,

члени групи

З початку навчального року за результатами роботи проблемної групи «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні» його учасниками:

1) підготовлені доповіді для участі у міжнародній науково-практичній конференції, за результатами проведення якої опубліковано тези в збірнику матеріалів конференції:

 1. Починок А. С. Проблеми обліку логістичних витрат підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 337–341

.

 1. Налбатов О. О. Проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємства. Сучасні проблеми і перспективи  економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 323–327.

 

 1. Мартинюк Ю. А. Особливості обліку розрахункових операцій підприємства. Сучасні проблеми і перспективи  економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А.; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 314–317.

 

 1. Тімановська Я. В. Організація обліку і аналізу витрат промислового підприємства. Сучасні проблеми і перспективи  економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 365–368.

 

 1. Рибак А.М. Організація обліку грошових потоків підприємства. Сучасні проблеми і перспективи  економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 341–343.

 

[/accordion_li]

Міні галерея


Січень
Березень