Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

  • Дата оновлення: 30.11.2020

Керівники наукового гуртка:

Бондарук Ігор Сергійович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Ящук Тетяна Анатоліївна, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 308, 14 год. 20 хв.

Основною метою роботи гуртка є розкриття здібностей студентів до науково-дослідної роботи як найбільш активної та творчої форми отримання знань, розвиток економічного мислення та творчих здібностей учасників гуртка, професійне виховання студентської молоді.

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є:

– формування в учасників гуртка знань з основ підприємницької діяльності;

– розвиток навичок аналізу та прогнозування явищ і процесів підприємницького середовища;

– оволодіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень при здійсненні підприємницької діяльності;

– вивчення нормативно-правового середовища у сфері підприємництва;

– залучення студентів до участі у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Пшінка Тетяна Ігорівна ЕФ-19
2. Олійник Алла Русланівна ЕФ-19
3. Бондар Сергій Олександрович ЕФ-29
4. Кавун Андрій Олександрович ЕФ-29
5. Краснова Христина Дмитрівна ЕФ-29
6. Скрипник  Анастасія   Ярославівна    ЕФ-39
7. Вдовцов Владислав Сергійович ЕФ-39
8. Бондаренко Каріна Василівна ЕФ-49
9. Йовченко Максим Васильович ЕФ-49
10. Нипка Тетяна Валентинівна ЕФ-49

Зміст роботи Дата Відповідальний  
1. Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі 07.09.2020 р. Ящук Т. А.
2. Державна реєстрація підприємницької діяльності 05.10.2020 р. Ящук Т. А.
3. Види підприємницької діяльності та їх характеристика 02.11.2020 р. Бондарук І. С.
4. Управління та регулювання підприємницької діяльності 07.12.2020 р. Бондарук І. С.
5. Підприємницький ризик та управління ним 01.02.2021 р.

 

Ящук Т. А.
6. Етика та культура підприємницької діяльності 01.03.2021 р. Ящук Т. А.
7. Основи оподаткування підприємницької діяльності 05.04.2021 р. Бондарук І. С.
8. Кар’єра у підприємницькій діяльності 03.05.2021 р. Бондарук І. С.

У рамках роботи гуртка підготовлено його учасників до:

  1. Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління» (5 листопада 2020 р., м. Одеса), за результатами якої подано до друку тези: «Пріоритетні напрями державної політики щодо подолання проблем розвитку малого підприємництва в Україні» (Скрипник А. Я.), «Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні» (Вдовцов В. С.).
  2. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (19-20 листопада 2020 р., м. Умань), за результатами якої подано до друку тези: «Проблеми розвитку підприємництва в Україні» (Краснова Х. Д.).

 

Міні галерея


Січень
Березень