Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень

  • Дата оновлення: 29.12.2021

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом  Бовкун Ольга Анатоліївна.

День, аудиторія, час проведення засідань: Другий четверг місяця, ауд. 317, 12 год. 50 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання у його членів навичок використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • розвиток науково-дослідної активності студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • систематичне навчання основ науково-дослідницької роботи. Вивчення принципів і методів організації і виконання наукових досліджень, оформлення і обробки наукових даних, представлення результатів наукових досліджень;
  • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
  • підготовка до проведення наукових досліджень при виконанні курсових робіт;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції з питань використання статистичних методів при прийнятті управлінь їх рішень.

п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1.  Воловик Олег ЕФ –24мб
2. Гавришко Діана ЕФ –24
3. Мельник Владислава ЕФ – 23
4. Пастушенко Діана ЕФ – 24
5. Півторак Аліна ЕФ –24мб
6. Сушкевич Ілля ЕФ – 23
7. Логінов Олександр ЕФ – 69м

 

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Огляд основних статистичних методів та сфера їх використання 09.09.2021 р. Півторак Аліна ЕФ –24мб
2. Графічний та табличний методи: можливості використання 07.10.2021 р. Воловик Олег ЕФ –24мб
3. Статистика на службі банківського контролю 11.11.2021 р. Пастушенко Діана ЕФ – 24
4. Статистичні методи вимірювання ризиків 09.12.2021 р. Логінов Олександр ЕФ – 69м
5. Статистичні показники, що використовуються в системі ризик-менеджменту 10.02.2022 р. Гавришко Діана ЕФ – 24
6. Cпецифічні можливості середовища STATISTICA 10.03.2022 р. Сушкевич Ілля ЕФ – 23
7. Кореляційно-регесійний аналіз: його суть та методи здійснення 07.04.2022 р. Пастушенко Діана ЕФ – 24
8. Використання статистики для прогнозування та планування 05.05.2022 р. Гавришко Діана ЕФ – 24

 

 

 

В рамках роботи проблемної групи під керівництвом Бовкун О. А.., к.е.н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

В 2021 – 2022 н.р. підготовлено 1 студента до участі у VIІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 18 листопада 2021 року) на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Студентом підготовлено тези доповідей:

  1. Логінов О. В. Теоретико-методичні основи формування стратегії розвитку підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. С. 557–560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень
Серпень