Інноваційні технології в туризмі

 • Дата оновлення: 22.12.2021

Слатвінська Леся Анатоліївна, к. .е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста:

Букатинська Анастасія, студентка 47 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: третій понеділок місяця, ауд. 322, 14 год.20 хв.

Мета функціонування наукової проблемної групи: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь і навичок щодо організації наукової діяльності, а також підготовка студентів до постановки та вирішення наукових проблем, що виникають в процесі розвитку та впровадження інновацій в туризмі.

Завдання наукової проблемної групи

є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– планування, організації, постановка наукової проблеми та визначення методики її дослідження, оцінка результатів та їх апробація;

– набуття студентами практичного досвіду в науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах; конкурсах.

– визначення умов формування та функціонування туристичної сфери за вектором «освіта- бізнес-адміністрування», виявлення особливостей розвитку ринку  інноваційних туристичних послуг України;

– використання інноваційних технологій з метою планування, розробки, реалізації туристичної діяльності;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

№ п/п Прізвище, імя Курс і група
1 Гнилозубенко Дмитро 2, 27
2 Букатинська Анастасія 4, 47
3 Бригадир Богдана 1, 16
4 Месробян Маріета 1, 17
5 Круценко Тетяна 2, 27в
6 Ткачук Богдана 1, 16
7 Чеканюк Альона 2,27м

№ п/п Зміст роботи наукового гуртка Дата Відповідальний

 

1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукової проблемної групи.

Підготовка студентів до участі у міжкафедральному науково-методичному семінарі: «Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму».

20 вересня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
2 Засідання на тему: «Розвиток туристичного продукту та послуг на Черкащині». 18 жовтня, 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
3 Засідання на тему: «Розвиток екскурсійної діяльності як складової туристичного продукту Уманщини».

 

15 листопада, 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
4 Засідання на тему: «Вивчення досвіду роботи закладів готельно-ресторанного господарства Умані». 20 грудня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
5 Засідання на тему: «Вивчення досвіду роботи інфраструктурних об’єктів розвитку туризму» 21 березня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
6 Засідання на тему: «Інвестиційні т а грантові програми розвитку інноваційного туризму». 18 квітня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
7 Засідання на тему: « Роль трудових ресурсів у розвитку інновації в туризмі». 16 травня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
8 Засідання на тему: «Звіт за проведену роботу наукової проблемної групи «Інноваційні технології в туризмі»

 

20 червня 2021 р.

 

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.

 

 

 

 
Участь гуртківців у заходах

 

2018 рік

 

1.Бойко Марина Василівна, студентка 27 групи, напряму підготовки «Туризм» прийняла участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017-2018 навчальному році з напряму «Туризм», що відбувся на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема наукової роботи «Інклюзивний туризм в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку». Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

2.Гаврилюк Юхим Романович, студент 27 групи, напряму підготовки «Туризм» прийняв участь у конкурсі бізнес-планів з бізнес-проектом «Мобільний додаток “Uman Travel Live”», що був проведений на університетському рівні. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

2019 рік

 

Бойко Марина Василівна, студентка 37 групи, напряму підготовки «Туризм» прийняла участь у І та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році з напряму «Туризм». Тема наукової роботи «Розвиток інклюзивного туризму в Україні». Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

2020 рік

 

Бойко Марини Василівни спеціальності «Туризм» до участі у конкурсі бізнес-планів з бізнес-проектом «QR UMAN WOW!», що був проведений на університетському рівні (березень 2020 р.). Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

2021 рік

 

Студентка 3 курсу, 37 групи ОП Туризм Анастасія Букатинська отримала Диплом ІІІ ступеня за участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Тема: “Urban tourism: prospects of the influence of tourism on the development of cities of the Cherkasy region (Ukraine)”. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

Публікації студентів-гуртківців

 

2018 р.

 

 1. Левченко С. В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / С. В. Левченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 201
 2. Кравець Я. Я.Туристичні кластери як передумова ефективності розвитку туризму / Я. Я. Кравець, В. І. Кирилюк // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 201
 3. Бойко М. В. Особливості розвитку інклюзивного туризму / М. В. Бойко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018.

 

2019 рік

 

 1. Столбова А. С. Мотивація персоналу як основа ефективної роботи у сфері туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 178 – 180.
 2. Котик І. В. Розвиток активного туризму в україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 172-173.
 3. Коноваленко А. Л. Рекреація в Україні: пріоритети розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 170-171.

 

2020 рік

 

 1. Ломтева С., Жульковська Д. Впровадження інноваційних технологій на підприємствах готельного господарства. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: Матеріали ХІІ Всеукр. наук. конф. Студентів та молодих науковців (Умань, 22 квітня 2020 р.) за ред. О. І. Безлюдного. – Умань : Візаві, 2020. – С. 137 – 139.
 2. Колісник О. М. Аспекти сталого розвитку сільських територій. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань ВПЦ «Візаві», 2020. С 374 – 377.
 3. Спічак Н.В. Сутність поняття мотивації персоналу в умовах інноваційних змін економіки туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 351 – 353.

 

2021 рік

 

1.Слатвінська Л. А., Букатинська А. П. Вектори розвитку міського туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів доп. учасн. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (18 листопада 2021 року).  Умань ВПЦ «Візаві», 2021. С. 642 – 646.

 1. Круценко Т. О. Передумови розвитку міського туризму.Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (18 листопада 2021 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2021. С. 617 – 620.

 

 

 

 


Міні галерея


Червень
Серпень