Маркетинг в системі управління сучасним підприємством

 • Дата оновлення: 24.09.2021

Керівники гуртка:

 • к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Гуменюк А. В.,
 • старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Гарматюк Олена Валентинівна.

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, ауд. 316, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
 • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Ложенко Ганна Петрівна 33
2. Манелюк Анна Петрівна 33
3. Черній Анастасія Володимирівна 33
4. Галака Наталія  33
5. Гуловська Катерина 23 
6. Лойтаренко Сергій 23 
7. Мельник Владислав 23 
8. Царук Владислав 23 м.б.
9. Лога Богдан 43б
Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 29.09.2021 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.

2. Участь в

V Всеукраїнській науково-практичній

інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

27.10.2021 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.

члени гуртка

3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: «Контент-маркетинг – мистецтво переконання» 24.11.2021 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.

члени гуртка

4. Організація та проведення Круглого стола: «Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу» 28.12.2021 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

5. Організація та проведення диспуту на тему: «Дослідження споживчої поведінки» 26.01.2022 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування комплексу маркетингових комунікацій» 23.02.2022 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сутність інтерактивного маркетингу» 30.03.2022 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

8. Обговорення результатів досліджень з теми: «Інструменти і напрямки маркетингової адаптації підприємств на базі інформаційних технологій» 27.04.2022 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 25.05.2022 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

[/accordion_li]

Участь в наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» взяли участь:

Болецька В. П. – тема наукової роботи «Впровадження інноваційного маркетингу в аграрних підприємствах»;

Публікації:

 1. Лисак А. А. Прихована реклама як сучасний інструмент маркетингових комунікацій. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали науково-практичної інтернет конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листопала 2020 р.). Умань, 2020. С.217-220
 2. Котляр І.І. Бенчмаркінг як шлях до конкурентних переваг. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.33–35
 3. Нипка Т.В. Нові пріоритети міжнародної маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та інтеграції України у світове господарство. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.94–97

 


 

Міні галерея


Червень
Серпень