Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування в Україні

  • Дата оновлення: 13.06.2022

Керівник наукового гуртка:

Мельник Вячеслав Вікторович, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

Староста гуртка:

Котляр І. І., студентка 44 гр.

Мета діяльності гуртка-допомога студентам у розкритті свого наукового і творчого потенціалу у вирішенні питання сталого соціально-економічного розвитку.

Завданнями наукового гуртка:

-підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи

-набуття студентами досвіду організації та участі у наукових дискусіях.

-сприяння вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного розвитку

-підвищення теоретичного рівня і практичних навичок  науково-дослідних робіт студентів;

День, аудиторія, час проведення засідань: останній вівторок місяця ,  ауд.
220, 14 год. 20 хв.

1 Савельєва В. 41 група
2 Малохатько Д. 32 група
3 Осіпенко В. 32 група
4 Котляр І. 44 група
5 Лиса Д. 44 група
     
     
     

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Обрання старости проблемної групи студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 27.09.2021 р. Мельник В.В.
2 Знайомство членів проблемної групи з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 14.10.2021 р. Мельник В.В.
3 Засідання проблемної групи на тему: «Сучасні аспекти розвитку України та ЄС» 28.10.2021 р. Мельник В.В.

Савельєва В.

4 Засідання проблемної групи на тему: «Сучасні аспекти розвитку аграрних відносин  у розвинених країнах світу» 13.11.2021 р. Мельник В.В.

Повх Є.

5 Круглий стіл на тему: « Венчурний капітал його використання в ринкових умовах» 27.11.2021 р. Мельник В.В.

Котик І.

6 Засідання проблемної групи на тему: «Інтелектуальний капітал як важлива складова національної безпеки» 12.12.2021 р. Мельник В.В.

Лиса Д.

7 Круглий стіл на тему: «Тенденції розвитку ринку робочої сили в Україні» 26.02.2022 р. Мельник В.В.

Котляр І.

8 Засідання проблемної групи на тему: «Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку» 16.03.2022 р. Мельник В.В.

Онищенко В.

9 Проведення підсумкового засідання проблемної групи 10.04.2022 р. Мельник В.В.

 

З початку року студенти брали участь у різних наукових заходах, зокрема у Всеукраїнській науково-методичній конференції студентів та молодих науковців «Наука.Освіта.Молодь», яка відбулася 28 квітня 2021 року.

Студенти наукового гуртка беруть активну участь у наукових заходах зокрема:

Щербак В.В. Ефективність використання трудових ресурсів в ринкових умовах господарювання. Наука.Освіта.Молодь: матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців(Умань,28 квітня 2021 року): у 2-х ч./за ред. О.І.Безлюдного.-Умань:Візаві,2021.-Ч.2-254с.

 

 

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень