Сучасні тенденції грошово-кредитної політики

  • Дата оновлення: 23.02.2022

Керівник проблемної групи: Гвоздєй Н.І., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста проблемної групи: Стадничук Аліна

Мета функціонування групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем грошово-кредитної політики.

Завдання проблемної групи:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • об’єктивно та професійно оцінювати стан та перспективи розвитку грошово-кредитної політики України;
  • уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розвитку грошово-кредитної політики України;
  • набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;
  • показати можливі напрямки впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи;
  • визначати сукупність напрямів сучасної грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансової кризи;
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань:  четверта середа місяця, аудиторія 318, 14 год. 20 хв.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Шкробтак Максим V курс, 51 група
2. Стадничук Аліна IІ курс, 21 група
3. Ліпська Анжеліка IІ курс, 21 група
4. Царелунга Тетяна I курс, 15 група
5. Якименко Ілона IІ курс, 21 група
6. Ковригін Наталія IІ курс, 21 група
     

План роботи проблемної групи

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Cучасні тенденції грошово-кредитної політики»

08.09.21р. Гвоздєй Н.І.
2. Проведення семінару-практикуму: «Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки» 29.09.21р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Стан та перспективи міжнародного фінансового ринку»

27.10.21р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Теоретичні засади діяльності комерційних банків»

24.11.21р. Гвоздєй Н.І.

Шкробтак М.

5. Проведення семінару-практикуму: «Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною» 22.12.21р. Гвоздєй Н.І.

Ліпська А.

6. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошово-кредитна політика на сучасному етапі»

23.02.22р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

7. Проведення семінару-практикуму: «Структура та інфраструктура грошово-кредитного ринку» 23.03.22р. Гвоздєй Н.І.

Якименко І.

8. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз»

21.04.22р. Гвоздєй Н.І.

Ковригіна Н.

Стадничук А.

  • Участь у наукових заходах: 

Процько  К. О. – Підготовлено до   ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», м. Харків). Тема наукової роботи: «Ринкова позиція АТТВБВ «Ощадбанк».

 

  • Публікації студентів

Процько  К. О.   Оцінка ефективності інвестиційного кредитування аграрних проектів. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 46-48.

Шкробтак М.В. Формування та особливості кредитної політики комерційного банку. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. М. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір]. – Умань, 2021. – 110-113 с.
 
Стадничук А. С. Особливості посередницьких операцій банку на фондовому ринку. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. М. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір]. – Умань, 2021. – 110-113 с.

Червень
Серпень