Сучасні проблеми обліку та оподаткування

  • Дата оновлення: 04.11.2021

Керівник проблемної групи: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста проблемної групи: Килимник Юлія, студентка 25 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування проблемної групи: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання проблемної групи:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Килимник Юлія Русланівна II курс, 25 група
2. Павліченко Любов Леонідівна ІI курс, 25 група
3. Іванко Віталій Ігорович ІІI курс, 35 група
4. Сиротюк Катерина Геннадіївна IV курс, 45б група
5. Кучеренко Олена Сергіївна ІV курс, 45 група
6. Повх Єлизавета Сергіївна ІV курс, 45 група
7. Лиса Дарина Вадимівна IV курс, 45 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи здобувачів вищої освіти. 30.09.2021 Дем’янишина О. А

члени групи

2. Засідання на тему

«Облік і оподаткування в торгівельному бізнесі»

28.10.2021 Дем’янишина О. А.

Іванко В.І.

Лиса Д.В.

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Круглий стіл на тему: «Облік в об’єднаних територіальних громадах»

25.11.2021 Дем’янишина О. А.

члени групи

Кучеренко О. С.,

Повх Є. С.

4. Засідання на тему: «Знижки та програми лояльності в МСФЗ-обліку: ключові аспекти» 30.12.2021 Дем’янишина О. А.

Бровко Н. В.,

 

5. Міні-конференція на тему: «Сучасні аспекти ведення обліку на підприємствах різної організаційно-правової форми» 24.02.2022 Дем’янишина О. А.

члени групи

Лиса Д. В.

6. Тренінг «Облік витрат виробництва та готової продукції « 31.03.2022 Дем’янишина О. А.

Лиса Д.В.

7. Засідання на тему: «Узгодження прибутку за даними бухгалтерського та податкового обліку» 28.04.2022 Дем’янишина О. А.

Кучеренко О. С.

члени групи

8. Підведення підсумків роботи групи за рік 26.05.2022 Дем’янишина О. А.

члени групи

За результатами роботи проблемної групи його учасники:

З початку навчального року за результатами роботи проблемної групи його учасниками:

1) взято участь:

Ятло Я.В. у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 175-річчю з дня заснування університету «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (м. Умань, 21 листопада 2019 року)

Лисий Ю.Є. у роботі XIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ (м. Умань, 22 квітня 2020р.)

Лиса Д. В., Савельєва В. С., Кучеренко О. С., Повх Є.С., Бровко Н. В. у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (м. Харків, 28-29 квітня 2020 р.)

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

  1. Лисий Юрій Accounting of working expenses with the use of the 1C Accounting program 8.2. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ : матеріали XIII Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 22 квітня 2020 р.) / за ред. О. І. Безлюдного. Умань : Візаві, 2020. С. 134 – 136.
  2. Лиса Д. В., Савельєва В. С. Концептуальні основи фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (за редакцією к.т.н., доц. Прончакова Ю.Л.). Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. С. 210 – 212.
  3. Кучеренко О. С., Повх Є.С. Облік маркетингових витрат та оцінка їх ефективності. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (за редакцією к.т.н., доц. Прончакова Ю.Л.). Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. С. 51 – 53.
  4. Бровко Н. В. Управлінський облік на підприємствах: роль та проблеми його впровадження. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» (за редакцією к.т.н., доц. Прончакова Ю. Л.). Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. С. 6 – 8.

3) участь у конкурсах:

підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» студентку 31 групи Бровко Н. В. на тему: «Інфляція в Україні: аналіз динаміки і її вплив на дохід середньостатистичної  сім’ї» (Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, лютий 2020 р.)

4) участь у студентських олімпіадах

за результатами проведення I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» Бровко Н. В. виборола 2 місце.

 


Міні галерея


Червень
Серпень