Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні

  • Дата оновлення: 28.10.2021

Керівник проблемної групи: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Кобилецька Інна, студентка 47 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем ринку туристичних послуг.

Завдання проблемної групи:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування й функціонування ринків туристичних послуг та перспектив їхнього подальшого розвитку;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

1 Гаврилишин Світлана 47
2 Кобилецька Інна 47
3 Букатинська Анастасія 47
4 Собчик Катерина 47
5 Котик Ірина 47
6 Коноваленко Анастасія 47
7 Матушко Анна 47
8 Мовчан Анна 27 м.б.

Зміст роботи Дата Відповідальний
Організаційне засідання. Затвердження плану проблемної групи 14.09.2021р. Кирилюк І. М.

Кобилецька І.

Засідання на тему: «Особливості функціонування туристичного ринку в умовах пандемії COVID-19» 12.10.2021р. Кирилюк І. М.,

Гаврилишин С.

Засідання на тему: «Сучасні світові тенденції розвитку туризму. Туризм в Україні: стан та тенденції розвитку». 9.11.2021р. Кирилюк І. М.,

Букатинська А.

Засідання на тему: «Дослідження туристичного потенціалу м. Умані. Економічні та соціально-культурні аспекти розвитку туризму в місті». Презентація історико-культурних туристичних ресурсів міста. 14.12.2021р. Кирилюк І. М.,

Собчик К.

Засідання на тему: «Сільський зелений туризм: сучасні проблеми та перспективи розвитку (на прикладі Черкаської області)» 8.02.2022р. Кирилюк І. М.,

Котик І.

Засідання на тему: «Тенденції розвитку туризму в Україні в контексті євроінтеграційних процесів» 15.03.2022р. Кирилюк І. М.,

Матушко А.

Засідання на тему: «Дослідження туристичного потенціалу Черкаського регіону» (підготовка презентації туристичних маршрутів) 12.04.2022р. Кирилюк І. М.,

Коноваленко А.

Засідання на тему: «Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України». 10.05.2022р. Кирилюк І. М.,

Коноваленко А.

 

Міні галерея


Червень
Серпень