Методика прийняття управлінських рішень

  • Дата оновлення: 24.02.2021

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Каричковський Василь Дмитрович.

День, аудиторія, час проведення засідань: Останній вівторок імісяця, ауд. 221, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання в учасників теоретичних знань та практичних вмінь з використання методів прийняття управлінських рішень та застосування їх у в науково–дослідній діяльності та майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

– ознайомити студентів з теоретичними засадами прийняття управлінських рішень;

– допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері розробки та прийняття управлінських рішень шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;

– оволодіти методикою (технологією) підготовки і прийняття управлінських рішень;

– сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки управлінських рішень;

– вдосконалити практичні навики творчого і неформального застосування одержаних знань у сфері управлінської діяльності;

– оволодіти основами психології прийняття управлінських рішень;

– залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

 

№ п/п Прізвище та ім’я студента Група
1. Кицюк М. В. 44
2. Зелінська А. С. 44
3. Котляр І. І. 44
4. Соколинська К. І. 44
5. Циба І. А. 44
6. Батрак Я. В. 44
7. Швайдак В. В. 44
8. Сановська О. І. 44
9. Бойко А.О. 18м.б
10. Дяченко О.І. 24м.б з.
9. Ливманюк Я.П. 24м.б

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Підготовка економічної інформації для прийняття управлінських рішень 29.09.2020 р. Кицюк М. В. 34
2. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику 27.10.2020 р. Зелінська А. С. 34
3. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 24.11.2020 р. Котляр І. І. 34
4. Експертні методи 22.12.2020 р. Соколинська К. І. 34
5. Використання MS Excel в процесі прийняття управлінських рішень 23.02.2021 р. Циба І. А. 34
6. Метод “Delphi” 30.03.2021 р. Батрак Я. В. 34
7. SWOT-аналіз 27.04.2021 р. Швайдак В. В. 34
8. Оцінка якості рішень 25.05.2021 р. Сановська О. І. 34
9. Управлінські рішення на підприємствах харчової промисловості 22.06.2020 р. Бойко А.О. 18 м.б.

Студентка 34 групи Інна Котляр взяла участь в першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, за результатами якого наукова робота була рекомендована до участі в другому етапі за спеціальністю “Економіка сільського господарства та АПК”, який проходить на базі Подільського ДАТУ.

Міні галерея


Червень
Серпень