Проблеми зайнятості та безробіття в Україні

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Керівник групи: старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Стрембіцька Леся Леонідівна.

День, аудиторія, час проведення засідань: другий четвер місяця, ауд. 315, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності проблемної групи – дослідження сучасних тенденцій ринку праці в Україні на сучасному етапі соціально-економічних трансформацій з метою підвищення ефективності використання ресурсів праці та подолання соціальної напруги на всіх рівнях, та виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи студентів.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • розвиток науково-дослідної активності студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • вивчення принципів і методів організації і виконання наукових досліджень, оформлення і обробки наукових даних, представлення результатів наукових досліджень;
  • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції з питань розвитку ринку праці та соціально-трудових відносин в Україні.

п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Осадчук Юлія ЕФ – 34
2. Ковальчук Марина ЕФ – 31
3. Баштова Юлія ЕФ – 34 а/н
4. Боровий Олександр ЕФ – 34
5. Сігова Діана ЕФ – 32
6. Брагінець Тетяна ЕФ – 24

  Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Проблеми безробіття та напрями його подолання в Україні на сучасному етапі 14.09.17р. Ковальчук Марина
2. Кадрові агентства як посередники на ринку праці 12.10.17р. Осадчук Юлія
3. Пріоритети в реалізації Концепції гідної праці для України

 

09.11.17р. Баштова Юлія
4. Діяльність державної служби зайнятості в подоланні безробіття. 14.12.17р. Боровий Олександр
5. Актуальні проблеми формування людського капіталу в Україні 08.02.18р. Сігова Діана
6. Проблеми молодіжного безробіття на сучасному етапі 12.04.18р. Брагінець Тетяна
7. Аналітична оцінка ринку праці України 10.05.18р. Брагінець Тетяна

Під керівництвом старшого викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом  Стрембіцької Лесі Леонідівни проходять засідання вказаної групи по розгляду актуальних питань, що присвячені дослідженню тенденцій реформування національного ринку праці та соціально-трудової сфери,  в ході яких аналізуються аналітичні показники, представлені Державною службою статистики, матеріали моніторингів Інституту демографії та соціальних досліджень, дані Уманського міського центру зайнятості, обговорюються наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених у сфері праці та зайнятості населення, а також проводяться тренінги по підготовці та написанню статей, тез і участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.

 За результатами роботи проблемної групи студентами підготовлено  тези, які  опубліковано у збірниках матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, 30 листопада – 1 грудня 2017 р., м. Умань:

  1. Баштова Ю. О. – «Пріоритети в реалізації Концепції гідної праці для України»
  2. Ковальчук М. С. – «Проблеми безробіття та напрями його подолання в Україні на сучасному етапі».
  3. Сігова Д. О. – «Актуальні проблеми формування людського капіталу в Україні».
  4. Брагінець Т.О. – «Проблеми молодіжного безробіття на сучасному етапі».

В рамках плану роботи проблемної групи Осадчук Юлія розробила бізнес-план на тему: «Заснування кадрового агентства «DIAMOND», який було відібрано до участі у міському етапі Конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності, що проходив 29 березня 2018 р.


Міні галерея


Червень
Серпень