Особливості функціонування податкової системи України

  • Дата оновлення: 17.01.2021

Керівник гуртка: к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Стойка С. О.

Староста гуртка: Гаврилюк Д.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 317, 15 год. 50 хв.

Мета діяльності гуртка– оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи в сфері фінансів, обговорення питань щодо особливостей функціонування податкової системи України.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з обліку та оподаткування і фінансів, банківської справи та страхування;
  • формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальших досліджень особливостей трансформації податкової системи України;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів у сфері податкового регулювання в Україні;
  • заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів.

  1. Гаврилюк Денис 51м група
  2. Олійник вадим 45 група
  3. Мачарашвілі Руслана 45 група
  4. Починок Аліна 45 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка. 07.09.2020 р. Стойка С. О.
2 Засідання гуртка на тему: Механізм стягнення та повернення ПДВ 05.10.2020 р. Стойка С.О.

Учасники гуртка

3 Засідання гуртка на тему: Дефіцит державного бюджету та шляхи його погашення. 02.11.2020 р. Стойка С.О.

Учасники гуртка

4 Круглий стіл: Диференціація податкового навантаження. 07.12.2020 р. Стойка С. О.

Учасники гуртка

5 Засідання на тему: Реалізація розподільчо-регулюючої функції податків в Україні. 01.02.2021 р. Стойка С. О.

Учасники гуртка

6 Засідання гуртка на тему: Трансформація податкової системи України. 01.03.2021 р. Стойка С. О.

Учасники гуртка

7 Засідання гуртка на тему: Джерела наповнення державного бюджету України 05.04.2021 р. Стойка С. О.

Учасники гуртка

8 Круглий стіл: Податкове навантаження на малий бізнес в Україні 03.05.2021 р. Стойка С. О.

Учасники гуртка

Члени наукового гуртка беруть участь у заходах різного рівня, що організовуються та проводяться на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Ковальчук Марина підготувала наукову роботу на тему «Розвиток ринку перестрахування в Україні» для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування»

Жовтюк Богдан, Ковальчук Марина, Шпак Сергій брали участь у роботі науково-методичних семінарів «Економіка України: проблеми та перспективи розвитку» (10 травня 2017 р., м. Умань), «Найважливіший інструмент побудови ефективної держави: система державного фінансового контролю» (06 грудня 2017 р., м. Умань).

Козлова Анастасія, Колісник Святослав, Шпак Сергій були часниками обговорення на науково-практичному семінарі «Інноваційний розвиток підприємства: теорія та практика» (28 вересня 2017 р., м. Умань).

Просянкін Андрій взяв участь у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.

Просянкін А. Г. Сучасні проблеми розвитку пенсійного фонду України / А. Г. Просянкін // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти ; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 117-120.

Просянкін Андрій підготував наукову роботу на тему «Основні напрями мінімізації впливу тіньової економіки на національне господарство країни» для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічні науки»

Просянкін Андрій підготував бізнес-план «Створення кеш-бек сервісу» для участі у 1-му етапі конкурсу проектів «Банк молодіжних ініціатив»

Червень
Серпень