Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

  • Дата оновлення: 20.12.2021

Керівник гуртка: Нещадим Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Яворська Юля, студентка 26мб групи.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей в розвитку інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів в готельно-ресторанному бізнесі;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • визначення умов організації та впровадження інноваційних технологій у роботу готельно-ресторанного господарства;
  • участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

№ п/п П.І.Б. Група
1. Яворська Юля 26 мб
2. Красвітня Яна 46
3. Деркач Ірина 46
4. Іщук Вадим 46
5. Юр’єв Володимир 46
6. Поліщук Анна 46

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану проблемної групи 08.09.2021р. Нещадим Л. М.
2. Засідання на тему: «Особливості функціонування готельно-ресторанного ринку в умовах пандемії COVID-19» 06.10.2021р. Нещадим Л. М., Красвітня Я.
3. Засідання на тему: «Світові тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу» 3.11.2021р. Нещадим Л. М., Деркач І.
4. Засідання на тему: «Сучасне мистецтво поєднання смаків: фудперінг та можливості його розвитку». 1.12.2021р. Нещадим Л. М., Іщук В.
5. Засідання на тему: «Розвиток ринку інформації та інформаційних технологій на підприємтвах готельно-ресторанного господарства» 02.02.2022р. Нещадим Л. М., Юр’єв В.
6. Засідання на тему: «Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в контексті євроінтеграційних процесів» 02.03.2022р. Нещадим Л. М., Поліщук А.
7. Засідання на тему: «Готельно-ресторанний бізнес регіону» 06.04.2022р. Нещадим Л. М., Яворська Ю.
8. Засідання на тему: «Проблеми інноваційного розвитку готельно-ресторанного бізнесу України» 04.05.2022р. Нещадим Л. М., Деркач І.


Червень
Серпень