Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

  • Дата оновлення: 09.09.2021

Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

Керівник наукового гуртка: Білошкурська Н. В., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук, доцент

Староста наукового гуртка: Краснова Христина, студентка 39 групи

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інструментів ціноутворення, цілісного уявлення проблем розробки та реалізації маркетингової цінової політики.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Галака Наталія Іванівна 33
2. Клименко Сергій Олександрович 33
3. Манелюк Анна Петрівна 33
4. Черній Анастасія Леонідівна 33
5. Ву Бао Ні 33б
6. Кавун Андрій Олександрович 39
7. Краснова Христина Дмитрівна 39
8. Качур Станіслав Сергійович 34
9. Нагірняк Марина Вікторівна 33

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційна зустріч. Визначення та обговорення тем наукових досліджень студентів. 10.09.2021 Білошкурська Н.В.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Вплив сильних торгівельних марок на збільшення цінових потоків компанії». 08.10.2021 Білошкурська Н.В.,

Галака Н.І.

3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Взаємозв’язок ціноутворення з іншими елементами маркетингової політики підприємства». 12.11.2021 Білошкурська Н.В., Клименко С.О.
4. Проведення круглого столу на тему: «Законодавство України про ціноутворення. Державний контроль за цінами». 10.12.2021 Білошкурська Н.В.,

гуртківці

5. Розгляд та обговорення результатів дослідження «Історія появи Правил «Інкотермс» Основні положення, основні чотири групи термінів «Інкотермс»». 11.02.2022 Білошкурська Н.В.,

Кавун А.О.

6. Розгляд та обговорення результатів дослідження на тему: «Стратегія ціноутворення». 11.03.2022 Білошкурська Н.В.,

Манелюк А.П.

7. Розгляд та обговорення результатів дослідження на тему: «Методи дослідження економічної кон’юнктури ринку і цінової динаміки». 08.04.2022 Білошкурська Н.В.,

Краснова Х.Д.

8. Розгляд та обговорення результатів дослідження на тему: «Ціноутворення в міжнародному маркетингу». 13.05.2022 Білошкурська Н.В.,

Качур С.С.

 

Звіт про результати участі студентів у роботі наукового гуртка

В рамках роботи гуртка підготовлено:

– до участі у IV Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» студенток ННІ економіки та бізнес-освіти Делікатної К. В. та Осадчук Ю. В. з бізнес-проектом на тему: «Заснування дитячого приватного садочка «школа раннього розвитку дитини» за методикою Монтессорі» (6 грудня 2018 р.), грамота за активну участь в номінації «Комерційний проект».

– до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Київському національному університеті технологій та дизайну. Спеціальність «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності». студентку ННІ економіки та бізнес-освіти Климчук В. Р. Тема наукової роботи: «Інтегральна оцінка технологічного розвитку промислового виробництва в Україні» (м. Київ, березень 2019 р.).

Перемога студентки ННІ економіки та бізнес-освіти К. Бондаренко в онлайн-конкурсі бізнес-проєктів «Банк молодіжних ініціатив» у номінації «Умань – підприємницька» з бізнес-проєктом «Тематичне антикафе «Паладин» (червень 2020 р.).

Участь гуртківців у наукових конференціях:

  1. Болецька В. П. Роль маркетингових комунікацій в діяльності підприємства Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 174–176.
  2.  Поп І. В., Щербак В. В. Особливості становлення прихованої реклами в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. Умань : Візаві, 2019. С. 106–108.
  1. Сабанюк П. С., Болецька В. П. Інтернет-маркетинг: переваги та недоліки. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. Умань : Візаві, 2019. С. 108–110.
  2.  Лога Б. В. Сучасні проблеми розвитку туристичного підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол. : О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. С. 299–302. URL : https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13302
  3. Білошкурська Н. В., Сидоренко В. Б. Особливості управління маркетингом освітніх послуг. Економіка та право в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 лютого 2021 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2021. С. 92–94. URL : http://www.economics.in.ua/2021/03/blogpost.html

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Білошкурською Наталією Володимирівною проводяться регулярні заняття з маркетингового ціноутворення; учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукові конференції, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає формування інтересу до маркетингу загалом та практики маркетингового ціноутворення зокрема. На засіданнях гуртка розглядаються та обговорюються результати наукових досліджень з різноманітних напрямів ціноутворення, зокрема формування маркетингових стратегій ціноутворення, поведінки споживача під впливом цін, державного регулювання ціноутворення, дослідження цінової динаміки, ціноутворення брендів тощо.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем маркетингового ціноутворення, а також представити результати своїх наукових досліджень.

  

 

 

 

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень