Наукові гуртки та проблемні групи

  • Дата оновлення: 22.04.2022

№ з/п Назва гуртка Навчальна дисципліна / напрям / спеціальність Керівник День, аудиторія, час проведення засідань
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
1.                 Проблеми та перспективи сталого розвитку країн світу Економікс / 051 «Економіка» к.е.н., доцент Мельник В. В. перший вівторок місяця; 

ауд. 221;

14 год. 20 хв.

2.                 Правове регулювання господарської діяльності Господарське законодавство / 051 «Економіка» старший викладач Підлісний Є.В. перша середа місяця;

ауд. 214;

14 год. 20 хв.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
3.                 Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення Маркетингове ціноутворення / 075 «Маркетинг» к.е.н., доцент Білошкурська Н. В. друга п’ятниця місяця, ауд. 309,

14 год. 20 хв.

4.                 Менеджмент організації Операційний менеджмент; Теорія організації / 073 «Менеджмент» к.е.н., доцент Богашко О. Л. остання середа місяця, ауд. 316а,

14 год. 20 хв.

5.                 Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні Бізнес-планування / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» к.е.н., доцент Бондарук І. С. перший понеділок місяця, ауд. 309,

14 год. 20 хв.

6.                 Маркетинг в системі управління сучасним підприємством Маркетинг / 075 «Маркетинг» к.е.н., доцент Гуменюк А. В.;

старший викладач Гарматюк О. В.,

остання середа місяця, ауд. 316,

14 год. 20 хв.

№ з/п Назва гуртка Навчальна дисципліна / напрям / спеціальність Керівник День, аудиторія, час проведення засідань
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
1.                 Сучасні тенденції грошово-кредитної політики Гроші і кредит / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» к. е. н., доцент Гвоздєй Н. І. четверта середа місяця, ауд.318, 14 год. 20 хв.
2.                 Проблеми соціально-економічної безпеки у глобалізаційному вимірі Соціально-економічна безпека підприємств / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» к.е.н., доцент Корнієнко Т. О. другий вівторок місяця;

ауд. 314;

14 год 20 хв.

3.                 Проблеми розвитку страхової системи України Страхування / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» к. е. н., доцент Чвертко Л. А. третя середа місяця;

ауд. 314;

15 год. 50 хв.

4.                 Інвестиційний клуб Банківський менеджмент/ 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» к.е.н., доцент Мельничук Ю. М. другий вівторок місяця;

ауд. 316;

14 год 20 хв.

5.                 Становлення та розвиток фінансової системи України Фінанси / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування» к. е. н., доцент Вінницька О. А. третя середа місяця;

ауд. 317;

14 год. 20 хв.

6.                 Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні Організація

бухгалтерського

обліку; Управлінські

інформаційні системи

в обліку і

оподаткуванні;

Автоматизація

економічних процесів

/ 071 «Облік і оподаткування»

к. е. н., доцент Демченко Т. А. друга

п’ятниця

місяця;

ауд. 314;

14 год. 20хв.

7.                 Сучасні проблеми обліку і оподаткування Управлінський облік;

Податковий облік і

звітність / 071 «Облік

і оподаткування»

к. е. н., доцент Дем’янишина О. А.

 

останній четвер місяця; ауд. 314;
8.                 Проблеми розвитку аудиту в Україні Аудит / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;071 «Облік і оподаткування» к. е. н., доцент Бержанір І. А. третя середа місяця;

ауд. 314;

14 год. 20 хв.

9.                 Сучасні тенденції розвитку бюджетної системи Бюджетна система/ 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» старший викладач Осадчук Н.В. третій понеділок місяця,

ауд.317;   15 год. 45 хв.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
10.              Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень Статистика / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 075 «Маркетинг» к.е.н., доцент Бовкун О. А. третя середа місяця,

ауд. 317, 14 год. 20 хв.

11.              Тайм-менеджмент Тайм-менеджмент; Ситуаційний менеджмент/ 075 «Маркетинг» к.е.н., старший викладач Мушкевич Ю. В.; викладач-стажист Малярчук Н. М. перший вівторок місяця;

ауд. 309;

14 год. 20 хв.

12.              Офісні технології Автоматизація в галузі / 073 «Менеджмент» старший викладач Барвінок М. В. перша середа місяця;

ауд. 309;

14 год. 20 хв.

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
13.              Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні Організація ресторанного господарства; Організація готельного господарства / 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» к.е.н., доцент Поворознюк І.М. другий четвер місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

14.              Інноваційні технології в туризмі Рекреаційний комплекси світу; Туристичне краєзнавство; Організація туризму / 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» к.е.н., доцент Слатвінська Л.А. третій понеділок місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

15.              Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі Організація ресторанним господарством; Інноваційні тренди в галузі харчування / 241 «Готельно-ресторанна справа» к.е.н., доцент Нещадим Л.М. перша середа місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

16.              Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні Інноваційні технології в туризмі; Державне та регіональне управління туризмом / 242 «Туризм» к.е.н., доцент Кирилюк І.М. другий вівторок місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

17.              Розвиток індустрії гостинності в Україні та світі Основи туризмознавства, Основи гостинності / 242 «Туризм»

241 «Готельно-ресторанна справа»

ст. викладач Литвин О.В. перший четвер місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.Квітень
Червень