Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

  • Дата оновлення: 24.10.2019

Метою науково-овітньої діяльності кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців з новими поглядами і способом мислення, які здатні забезпечити ефективне функціонування підприємств та їх конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках.

Викладачі кафедри забезпечують формування та розвиток професійної компетентності студентів для здійснення практичної діяльності у галузі маркетингу, менеджменту, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням сучасних соціально-економічних вимог розвитку національної економіки, світових тенденцій та загальноєвропейських цінностей. Кафедру очолює Світлана Подзігун, к.е.н., доцент.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями:

Бакалавр

  • 073 «Менеджмент»
  • 075 «Маркетинг»
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістр

  • 073 «Менеджмент»
  • 281 «Публічне управління та адміністрування
  • 075 «Маркетинг»
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Доцільність підготовки кафедрою спеціалістів названих напрямів та спеціальностей підготовки підтверджується як характеристиками працевлаштування випускників, так і прогнозами замовлень на фахівців названого профілю підприємств та організацій регіону.

Викладацький склад кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи.

Подзігун Світлана Миколаївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент podzihun.s@udpu.edu.ua У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності»,…Читати далі
БІЛОШКУРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних наук, доцент biloshkurska.n@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та…Читати далі
Богашко Олександр Леонідович кандидат економічних наук, доцент bohashko.o@udpu.edu.ua У 2002 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка…Читати далі
кандидат економічних наук, доцент bondaruk.i@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з…Читати далі
Бовкун Ольга Анатоліївна                                    кандидат економічних наук, доцент bovkun.o@udpu.edu.ua…Читати далі
Пачева Наталія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент nataliapacheva@udpu.edu.ua Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом…Читати далі
Ст.. викладач Біографія У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 6.040203 «Педагогічна освіта» (диплом бакалавра) та отримав…Читати далі
Кандидат економічних наук, доцент. iashchuk.t@udpu.edu.ua У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула…Читати далі
Гарматюк Олена Валентинівна         harmatiuk.o@udpu.edu.ua  У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня…Читати далі

Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання, здійснюють методичну й наукову роботу, працюють над розробкою теми: «Умови реалізації національних економічних інтересів: маркетинговий та інтеграційний аспекти».

З метою налагодження та підтримання зв’язків з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, за ініціативи професорсько-викладацького складу проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Міжнародна діяльність кафедри передбачає участь викладачів у міжнародних конференціях, публікації у закордонних виданнях, зарубіжне стажування в партнерських навчальних закладах Болгарії, Грузії, Польщі.

Значна увага на кафедрі приділяється творчому розвитку студентів, адже вміння креативно мислити та знаходити нестандартні способи розв’язання складних задач високо цінується на сучасному ринку праці. Щорічно викладачами кафедри ініціюється святкування тижня HR-менеджера та маркетолога. Конкурси на кращу фотогазету, присвячену відповідному святу, робить можливим побачити образ менеджера, маркетолога й підприємця, що склався в уяві молоді, а також проявити себе в ролі журналіста та прес-редактора.

Традиційно студентам пропонується ряд заходів, які розширюють їх знання про професію. Серед них: демонстрація документальних фільмів на задану тематику, відвідання відкритих лекцій і науково-методичних семінарів провідних підприємців, практиків-маркетологів та HR-менеджерів, екскурсії на приватні підприємства відповідної специфіки та інше.

Таким чином, спільна кропітка робота студентів та викладачів дає змогу сформувати активну, творчу особистість та професіонала своєї справи, який має можливість успішно працевлаштуватись як в Україні, так і закордоном.

Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри

Контактна інформація:

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 315

Тел.: (04744) 5-20-80;

E-mail: mub@udpu.edu.ua

Січень
Березень