Гарник Олена Анатоліївна

  • Дата оновлення: 20.02.2020

qAmfUn7vZAY

Гарник Олена Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

garnuk_elena@ukr.net

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 ‑ демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в ДНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економіка підприємства» (2012 р.). У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

Має багаторічний досвід практичної діяльності у підприємницькій сфері.

На факультеті працює 14 років.

Сфера наукових інтересів: економіка, організація виробництва, система мотивації праці та регулювання соціально-трудових відносин.

Захоплення: художня література.

 Основні публікації:

  1. Гарник О.А. Особливості формування системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки: регіональний рівень [Електронний ресурс] / О.А. Гарник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №18 – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2018.
  2. Biloshkurska Nataliia, Harnyk Olena, Biloshkurskyi Mykola, Liannoi Mykhailo, Kudrina Olha and Omelyanenko Vitaliy. Methodological Bases of Innovation Development Priorities Integrated Assessment. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. №10(01).  P. 1231–1240. http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=01
  3. Гарник О. А. Діагностика розвитку системи мотивації праці на мікрорівні (на прикладі підприємств Черкаської області). Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2019 р. Умань / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; [за ред. д. е. н. О. Г. Чирви]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 18–22. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10496/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%a3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%8c%2030-31%20%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f%202019.pdf

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад