Гарник Олена Анатоліївна

  • Дата оновлення: 24.05.2023

qAmfUn7vZAY

Гарник Олена Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

garnyk.o@udpu.edu.ua

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 ‑ демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в ДНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економіка підприємства» (2012 р.). У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

Має багаторічний досвід практичної діяльності у підприємницькій сфері.

На факультеті працює 14 років.

Сфера наукових інтересів: економіка, організація виробництва, система мотивації праці та регулювання соціально-трудових відносин.

Захоплення: художня література.

 Основні публікації:

  1. Kirdan O. P., Harnyk O. A., Berzhanir A. L. System arrangement of labor motivation and methodological approaches to the comprehensive assessment during the stage of innovative changes. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 33–42 DOI: 10.31499/2616-5236.1(12).2020.212853
  2. Гарник О. А. Методи дослідження ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали II Міжнар. наук-практ. конф. (Умань, 9 квітня 2020 р.) / за ред. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ Візаві, 2020. С. 178–183.
  3. Biloshkurska Nataliia, Harnyk Olena, Biloshkurskyi Mykola, Liannoi Mykhailo, Kudrina Olha and Omelyanenko Vitaliy. Methodological Bases of Innovation Development Priorities Integrated Assessment. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019.№10(01).P. 1231–1240. http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.aspJType=IJCIET&VType=10&IType=01. Стаття проіндексована у Scopus.

 

Травень
Липень